למידע השאירו פרטיכם כאן!

ללמוד ייעוץ פנסיוני

בית הספר לביטוח  » רישוי בביטוח » ללמוד ייעוץ פנסיוני
ייעוץ פנסיוני - מקצועית א' קורס הכנה לבחינת מקצועית א' של הרשות לניירות ערך
גמר פנסיוני גמר פנסיוני- קורס הכנה לבחינת הגמר בביטוח פנסיוני של משרד האוצר

קורסי הכנה להשלמת רשיון סוכן ביטוח חיים / ייעוץ פנסיוני / משווק  פנסיוני . קבלת הרשיון מותנית בהתמחות בת 6 חודשים.

יועצי פנסיה מקצועיים