למידע השאירו פרטיכם כאן!

סקר סיכונים

בית הספר לשמאות » סקר סיכונים

קורס סקר סיכונים

סקר סיכונים הינו הליך בחינת הסיכונים לדירה ו/או העסק, אשר מבוצע ע"י סוקר סיכונים מטעם חברת הביטוח, לפני ביצוע הביטוח על ידה.

הסקר אמור לספק תמונה מקיפה בפני המבטח ולספק בידיו תיאור מלא של נשוא הביטוח הכולל :

  1. תאור נשוא הביטוח – כך שהמבוטח יוכל להכירו כאילו היה במקום.
  2. איתור כל הסיכונים הקיימים בדירה ו/או העסק, החושפים את הבעלים ו/או את חברת הביטוח לתשלום פיצוי למבוטח ו/או לצד ג' כלשהו.
  3. המלצות על דרכי מיגון לצמצום החשיפה ו/או הנזק.
  4. המלצות "עשה אל תעשה" בשיטות עבודה, שילוט, אחסון וכד'

על מנת לספק סקר איכותי ומקיף, על הסוקר לבחון את נשוא הביטוח כולל : מבנה, עיסוק, עובדים, סביבה, עסקים סמוכים ומרחקם ועוד.
הבחינה כוללת הן את הסיקור שנשוא הביטוח מהווה לעסקים סביבו והן את הסיכון שהסביבה מהווה לו.

אורך הקורס
35 מפגשים
כולל סיורים מקצועיים לבניית דוחות סיקור מקיפים.

הנושאים הנלמדים

עקרונות הביטוח והדינים הקשורים בו, סוגי פוליסות הרלוונטיות לסקר סיכונים כגון רכוש, מבנים, בתי עסק, דירה, חבויות ועוד, מהות הסיכון וסוגי הסיכון, היבטים משפטיים בעולם הביטוח, סדנאות לכתיבת דוחות סקר ועוד.

תנאי קבלה

גיל 18 ומעלה
ידע במתמטיקה ברמה 3 יחידות בגרות

תעודת גמר

התעודה אשר תוענק למסיימי הקורס היא תעודת "סיום קורס סיקור סיכונים" מטעם מכללת עדיף עם חתימת מנכ"ל המכללה והמנהל האקדמי של הקורס.

                    

איך עובדים בסביבה בטוחה? עורכים סקר סיכונים

כל סביבת עבודה טומנת בחובה סיכונים מסוימים. הדבר נכון במיוחד בתחומי בנייה, תעשייה או מעבדות עם חומרים רעילים. על מנת ליצור סביבת עבודה בטוחה וכן לעמוד בתקנים שונים, נהוג לבצע בחינה מדוקדקת של כלל הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה. תהליך זה מכונה "סקר סיכונים". נרחיב מעט על תהליך זה, ומדוע הוא מהווה תנאי לתקן 18001, כחלק מביצוע הליך של ניהול סיכונים.

 

מדוע לבחון מראש אילו סיכונים קיימים?

 לאחר שנמצאו הסיכונים האפשריים ניתן להעריך מה הסיכוי שאכן תארע תאונה מצערת, או שהסיטואציה המתוארת כאפשרית בסקר - אכן תתממש, וכן לפתח תכנית הערכות מיוחדת המאפשרת למנוע את הסיכונים הללו ככל האפשר. לדוגמה, בסביבת עבודה בגובה ישנה סכנת נפילה. עם זאת, כאשר מגדירים את הסיכון באופן כללי לא ניתן להיערך אליו, לכן בסקר הסיכונים נבדקים מתחמי עבודה שונים, ומוגדר הסיכון לנפילה, להתחשמלות או לפגיעה מחומרים מסוכנים באותו מרחב - ומיושמת תוכנית הפעולה למניעת סיכון זה.

 

איך מבצעים סקר זה בצורה מקיפה?

לכאורה, נראה שמדובר בפעולה טריוויאלית בחלק מהמקרים. באזור בו יש חוטי חשמל חשופים - קיימת סכנת התחשמלות. באזור בו יש עבודה בגובה, קיימת סכנת נפילה. אך עם זאת, כאשר חברה או אדם מקצועי עורכים סקר זה, על בסיס ניסיונם, יוכלו לאתר סכנות נוספות - כמו פגיעה בלתי מכוונת של פועל מחפץ שהשליך שלא במכוון אותו אדם העובד בגובה, או סכנת התחשמלות באזורים בהם לא קיימים חוטי חשמל חשופים, אך צפוי קידוח לעומק לאזור בו קיימים לוחות חשמל.

 

סביבה בטוחה - מונעת תאונות

לכן, לפני התחלת העבודה, מומלץ להעזר בחברה המתמחה בביצוע סקר סיכונים ולוודא כי קיימת תוכנית פעולה לנטרול או מזעור סיכונים אלה. נכון, לא ניתן למנוע באופן מוחלט תאונות עבודה, אך במרבית המקרים תכנון נכון של שיטת העבודה, לרבות איתור ציוד שאינו עומד בתקנים הנדרשים, קביעת נהלי עבודה מחמירים הנוגעים לשיטות העבודה, השימוש בציוד ואמצעי הזהירות הנוספים בשטח - כל אלה יכולים למנוע תאונות שעשויות לעלות בחיי אדם, וכן יכולות לסכן את הציוד או המבנה בו מבוצעת העבודה.

 

לסיכום, סקר סיכונים הינו תהליך שבראש ובראשונה נועל לצפות מראש את הסיכונים הכרוכים בביצוע פעולות באתר בו מתבצעת עבודה כלשהי, אם לטווח קצר ואם לטווח ארוך. תהליך זה הינו חלק מתהליך מורכב יותר של ניהול סיכונים ואף מהווה כיום תנאי לתקינה ישראלית.

למאמר מקצועי מאת דני ארבל לחץ כאן. 

     צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם.