למידע השאירו פרטיכם כאן!

בית הספר לשמאות

בית הספר לשמאות
שמאות אמנות קורס שמאות אמנות פותח במכללת עדיף בסיוע של מומחים מעולם האמנות ונבנה בשיתוף עם איגוד שמאי הביטוח בישראל המבקש להקצות לתחום ייחודי וחשוב זה את המקום הראוי לו בעולם השמאות.
שמאות חקלאית שמאי חקלאות עוסק בכל ההיבטים של הטיפול בנזקים וצמצומם ובבדיקת הכיסוי של הרכוש המבוטח בהתאם לפוליסת הביטוח המצויה ברשות המבוטח. במקרה שאין הרכוש מבוטח, אומד את הנזק לצורך תביעה כנגד גורם הנזק.
שמאות רכוש שמאי רכוש וחקלאות עוסק בכל ההיבטים של הטיפול בנזקים וצמצומם ובבדיקת הכיסוי של הרכוש המבוטח בהתאם לפוליסת הביטוח המצויה ברשות המבוטח. במקרה שאין הרכוש מבוטח, אומד את הנזק לצורך תביעה כנגד גורם הנזק.
שמאות ימית ואווירית שמאי ימי עוסק בכל ההיבטים של הטיפול בנזקים וצמצומם ובבדיקת הכיסוי של הרכוש המבוטח בתחום השינוע הימי והאווירי בהתאם לפוליסת הביטוח המצויה ברשות המבוטח. במקרה שאין הרכוש מבוטח, אומד את הנזק לצורך תביעה כנגד גורם הנזק.
שמאות מקרקעין שמאי המקרקעין, עוסק בהערכות שווי של נכסי דלא ניידי – נדל"ן. הצורך באומדן השווי, נובע מהשונות הקיימת בנכסים הנסחרים בשוק הנדל"ן. למשל, גודל הנכס ומיקומו משפיעים רבות על ערכו של הנכס המוערך.
סקר סיכונים סוקר סיכונים עוסק בבחינת סיכוני נושא הביטוח, ובפועל מעריך את מימדי הסיכון, מגדיר את ההגנות הנחוצות ומוודא הימצאותן. סוקר הסיכונים משמש "העיניים" של חברת הביטוח בבחינת מימדי הסיכונים טרם ביצוע הביטוח.

בית הספר לשמאות נפתח במכללת עדיף בשנת 2006 והינו בית הספר היחיד בארץ הנותן מענה ללימודי שמאות הרכוש והחקלאות והשמאות הימית.


השמאי הינו מעריך שווי ו/או נזקים בתחומים מוגדרים בהתאם למקצועיותו ולענף אליו הוכשר.
בדר"כ בכל נזק ו/או הפקעה ו/או מכירה ו/או שעבוד, מתבקש השמאי להעריך את הרכוש ( רכב, דירה, מלאי, קרקע, נדל"ן וכד') אשר ניזוק או אשר הופקע או נגנב או משועבד או מומעד למכירה, בכדי לאמוד את הפיצוי שיש לשלם לניזוק / מבוטח או את ערכו של הרכוש לצורך מתן הלוואה או מכירה או ירושה וכד'.


בתחום שמאות הרכוש והחקלאות והשמאות הימית, בית הספר פועל בשיתוף פעולה הדוק עם אגוד השמאים ותכניות הלימוד נבנו ומתעדכנת יחד עם ראשי האגוד, כל אחד על פי תחום התמחותו. חברי האגוד ומנהליו אף לוקחים חלק פעיל בקורס וראשיו חתומים על התעודות המוענקות לבוגרים.
שיתוף הפעולה ההדוק עם אגוד השמאים והמחויבות שלנו לציבור השמאים מניעים אותנו לפתח קורסים והשתלמויות המותאמות לצרכיהם המיוחדים של השמאים על כלל ההיבטים.


בבית הספר מגוון רחב של קורסים והשתלמויות ייעודיות ונכונות לפתח השתלמויות על פי דרישה וצורך שמביעים שותפינו לדרך.
בבית הספר מתנהלים במקביל, קורסים בשמאת רכווש חקלאות, שמאות ימית והכנה לבחינות המועצה לשמאות מקרקעין.

מקצועות השמאות הקיימים:

שמאות רכוש וחקלאות

שמאות ימית

שמאות מקרקעין

• שמאות רכב