למידע השאירו פרטיכם כאן!

יסודות - בסיס הרישוי

בית הספר לביטוח  » רישוי בביטוח » יסודות - בסיס הרישוי
יסודות הביטוח 96% מעבר בשנת 2013/2014. קורס הכנה למבחן שנערך ע"י משרד האוצר
כלכלה קורס הכנה לבחינה שנערך ע"י הרשות לני"ע
חשבונאות קורס הכנה לבחינה שנערך ע"י הרשות לני"ע
סטטיסטיקה ומימון קורס הכנה לבחינה בסטטיסטיקה ומימון של הרשות לניירות ערך

יסודות  בסיס הרישוי: קורסי הכנה לבחינות היסודות המהוות בסיס לתחילת התמחות ואפשרות   לרישום לבחינות הגמר.

בעל תואר אקדמי בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות זכאים לפטור משלושת מבחני יסוד: כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטקה

למידע נוסף לזכאות הפטורים לחץ כאן