למידע השאירו פרטיכם כאן!

הכשרה מקצועית

בית הספר לביטוח  » הכשרה מקצועית
ביטוח פנסיוני קורסי הכשרה ייחודים לכל קשת התפקידים והמקצועות בתחום הפנסיוני והבריאות: איש צוות פנסיוני, רפרנט פנסיוני, חיתום רפואי, מיישב תביעות חיים ובריאות, מתכנני פרישה, ועוד...
ביטוח אלמנטארי קורסי הכשרה ייחודים לכל קשת התפקידים והמקצועות בתחום הביטוח האלמנטארי: רפרנט אלמנטארי, חתם רכב ודירה, חתם עסקים, מיישב תביעות ועוד..
ביטוח וסקר סיכונים הכשרות ייחודיות המותאמות לאנשי מקצוע ובעלי תפקיד שעיסוקם מושפע או משליך על ניהול הסיכונים ו/או הביטוח, כגון: אחרי ביטוח, מנהלי כספים, יועצים משפטיים, עורכי דין, מנהלי סיכונים, מנהלי אבטחה וכד'.

הדרישה לכח אדם מקצועי בביטוח הולכת וגוברת !

הפיתוח האישי במקצועות הביטוח המבוקשים מתחיל ביכולות ובכלים המקצועיים שתרכוש/י בקורסי ההכשרה הייחודיים שלנו.

אנו מאמינים בלמידה אפקטיבית ופרקטית ועל בסיס זה נבנים קורסי ההכשרה.

קורסי ההכשרה מפותחים במכללה מתוך היכרות מעמיקה של עולם הביטוח וצרכיו המקצועיים.

הקורסים נבנים ע"י אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחומם, במטרה לספק ללומדים את המיטב והמירב בהכשרתם המקצועית.