למידע השאירו פרטיכם כאן!

בית הספר לביטוח

בית הספר לביטוח
רישוי בביטוח מסלול המכין את הלומדים בקורסים ייעודים, למבחני רשות לניירות ערך ומשרד האוצר לקראת רישיון בביטוח כגון: סוכן אלמנטארי, ייעוץ פנסיוני, סוכן פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ימי ואווירי, יועץ השקעות וניהול תיקים.
הכשרה מקצועית קורסיים ייעודים לקשת המקצועות בעולם הביטוח כגון: רפרנט מקצועי, חתם רפואי, חתם עסקים, מיישב צביעות, פיקוח ועוד.
השתלמויות בביטוח השתלמויות קצרות בתחום הביטוח המותאמות בהתאם לעיסוק ולתפקיד בתחומי: רגולציה, חיתום עסקים, ניהול הסיכון, מיסוי בפרישהוכד'.
למעסיקים ולעובדים קורסים והשתלמויות להרחבת ידע הן לעובדים ביחס לביטוחים שלהם והן לממונים מטעם המעסיק על עסקי הביטוח העסקי ו/או ביטוחי העובדים.

נחיצותו של הביטוח אינה מוטלת בספק, אך מורכבותו ותדירות השינויים מקשה על ההבנה ועל ההתמודדות בעולם זה.

בית הספר ללימודי ביטוח במכללת עדיף, נוסד במטרה לספק מענה איכותי, מקצועי ונגיש לקשת הרחבה של מקצועות הביטוח וללקוחותיו.

ההיכרות המעמיקה שיש לנו עם השוק הן בהקשר לתהליכים בארגונים העוסקים בתחום והן ביחס לצרכי הלקוחות, מסייעת בידנו לפתח קורסים והשתלמויות ייחודיות המותאמות למניפת התפקידים השונים והמורכבים המשלימים את העיסוק בביטוח ומספקים ללומדים כלים רבים המאפשרים להבין ולבחון את העולם המורכב שרב בו הנסתר על הנגלה.

בבית הספר ללימודי ביטוח בתל אביב אנו מיישמים את תפישת עולמנו הלכה למעשה, בבניית קורסים והשתלמויות שעיקרם הוא במתן כלים להמשך פיתוח אישי ומקצועי במקצוע הנרכש.

בד בבד, אנו רואים עצמנו מחוייבים להגברת המודעות לצורך בביטוח ומפשטים את עולם המושגים המורכב לעולם תוכן פשוט ונגיש לכל רוכשי הביטוח באשר הם.

במהלך השנים מאז הקמתה, ערכה מכללת עדיף מאות קורסים והכשירה אלפי סטודנטים בתחומי התמחויות שונים בענפי הביטוח.
בין הקורסים הנלמדים בבית הספר : קורסי הכשרה בסיסיים ומקצועיים כגון : ייעוץ פנסיוני,ביטוח פנסיוני,חיתום רפואי, רפרנט פנסיוני, פנסיוני למעסיקים, קורסי הכנה למבחני ניירות הערך ומשרד האוצר לשם קבלת ייעוץ/שיווק פנסיוני ועוד.