למידע השאירו פרטיכם כאן!

בריאות

הכשרה בבריאות 60 שעות עד ליום 8.11.2005 רק סוכני ביטוח בעלי רישיון בענף תאונות הורשו לשווק פוליסות בתחום ביטוחי הבריאות (ביטוח מפני סיכון תאונה, מחלה או נכות). היות ופוליסות בתחום זה נמכרו גם אגב עסקה בביטוח חיים, תוקן החוק כך שגם רישיון בענף ביטוח פנסיוני יכלול אפשרות לעסוק