למידע השאירו פרטיכם כאן!

עדות מומחה

השמאי, כגורם מקצועי המעריך את הנזק או ההפקעה, מרכיב דוח המפרט בו את מסקנותיו ואת המלצותיו ובצידן את הההערכה הכספית הרלוונטית לשומה אותה הוא ערך.
מכח היות השמאי גורם מקצועי מומחה, הרי שלא אחת הוא נדרש לחוות את דעתו כעד מומחה, באירועים בהם הצדדים חלוקים על גובה הנזק ומגיעים לבתי המשפט או להליכי גישור.
מעל בימת בית המשפט, על השמאי להוות איש המקצוע הטוב ביותר ולספק תשובות מקיפות ביותר לחוות דעתו ולהגן עליה למול חקירת עורכי הדין והשופט.

השתלמויות עדות מומחה נועדו לספק בידיך השמאי, כלי עבודה אשר יסייעו לך לייצג את מקצועיותך נאמנה בבית המשפט.

במסגרת זו מתקיימות מספר השתלמויות , כאשר כל אחת מספקת מענה שונה ומשלים: עד מומחה – הופעת יחיד, עדות מומחה ,עד מומחה בעיני בית המשפט והשופט