למידע השאירו פרטיכם כאן!

חינוך פיננסי למבוגרים

בית הספר לכישורי חיים פיננסיים » הכשרה » חינוך פיננסי למבוגרים
חינוך פננסי למבוגרים קורס יזמות ופיתוח להצלחה עסקית, שהוקם במטרה לשנות את הסטטיסטיקה. המסלול המקיף הראשון מסוגו בישראל, שייתן לך את הכלים הטובים ביותר לניהול נכון של עסקך, על כל צדדיו.