למידע השאירו פרטיכם כאן!

השתלמויות ניהול מקדם

בית הספר לניהול מקדם » השתלמויות ניהול מקדם
שעת כושר שעה וחצי בה תקבלו תמצית מדוייקת ואפקטיבית של ספר-ניהול מתוך רשימת הספרים החדשניים והמעניינים ביותר בתחום, שרציתם לקרוא וטרם הספקתם, בהרצאת העשרה המפשטת מתודולוגיות מורכבות בחן וקורט הומור.