למידע השאירו פרטיכם כאן!

טעויות התנהגותיות שמונעות ממך להתקדם

בית הספר לניהול מקדם » השתלמויות ניהול מקדם » שעת כושר » טעויות התנהגותיות שמונעות ממך להתקדם

מה שמונע מכם את הקידום הבא הם ההצלחות שלכם עד כה.

מה שהביא אתכם עד כאן לא יקח אתכם עד שם.

הספר הזה הוא מדריך חיוני שיעזור לכם להכיר 20 חסמים התנהגותיים שאובחנו באלפי מנהלים בכירים, להיפטר מהם ולהגיע למקום שאליו אתם רוצים להגיע