למידע השאירו פרטיכם כאן!

רוצה למכור יותר ? תתאמץ פחות

בית הספר לניהול מקדם » השתלמויות ניהול מקדם » שעת כושר » רוצה למכור יותר ? תתאמץ פחות

תחרות צמודה בין חברות מובילה ל"אוקיינוס אדום" עקוב מדם. הספר, בהתבסס על מחקר מעמיק, טוען כי החברות המובילות של מחר יצליחו לא על-ידי הבסת המתחרים אלא על-ידי יצירת "אוקיינוסים כחולים" של נישות שוק ללא מתחרים הבשלות לצמיחה. הספר מציג 6 עקרונות שכל חברה יכולה לאמץ כדי ליישם בהצלחה את השיטה.