למידע השאירו פרטיכם כאן!

פיתוח אישי בניהול מקדם

בית הספר לניהול מקדם » השתלמויות ניהול מקדם » פיתוח אישי בניהול מקדם
סדנה התנהגותית השתלמות בנושאים התנהגותיים מגוונים כגון יסודות המשא ומתן, יסודות הנאום, מבנה טיעון אופטימלי, יצירת תדמית, חשיבות הרושם הראשוני ויצירת קשרים בינאישיים ועוד.