גמל והשתלמות

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

גמל והשתלמות

קופת גמל

עמית
כך מוגדר מי שחוסך בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.


קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני

בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחיים). כלומר באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה ולהינות מהטבות המס. יש לשים לב כי בקופות גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

הכסף שנצבר בקופות הגמל עד שנת 2008 ניתן למשיכה בגיל הפרישה בסכום חד פעמי. את הכספים שנצברו משנת 2008 ואילך אפשר לקבל כקצבה חודשי, על ידי העברת הכספים (במועד הפרישה) לאפיק חיסכון פנסיוני המאפשר העברת כספי החיסכון שנצברו בצורה של קצבה חודשית (כגון קרן פנסיה או ביטוח מנהלים), ישנו סכום מינימלי אותו חייב החוסך לקבל כקצבה חודשית ואת היתרה ניתן למשוך בסכום חד פעמי.

קופת גמל אינה כוללת כיסויים ביטוחיים. עם זאת, אין מניעה לחסוך לפנסיה בקופת גמל, לרכוש כיסויים ביטוחיים בחברת ביטוח, ולהיות זכאים להטבות מס בגין רכישת אותם כיסויים ביטוחיים.

קופת גמל לא משלמת לקצבה

קופת גמל לקצבה שלא ניתן לעמית למשוך ממנה כפים, למעט כספים מרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה(כלל הקופות ההוניות לשעבר הין קופות גמל לא משלמות).

קופת גמל משלמת לקצבה
קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין. קופות אלה כוללות את כל קרנות הפנסיה לסוגיהן, פוליסות עדיף, פוליסות גמלא וכדומה. 

קרן השתלמות

מוצר ייחודי ממשפחת קופות גמל, המאפשר משיכה כבר מתום 6 שנות חיסכון.

מיקומה של קרן ההשתלמות בין המוצרים הפנסיוניים הפטורים ממס רווחי הון הפך אותה למוצר השקעה אטרקטיבי לטווחי הביניים. תקרת ההפקדות לקרן השתלמות מפורטת בפרק המיסוי.

קרן השתלמות לשכירים
קרן השתלמות שכירים יכולה להפתח רק בהוראת המעסיק, עובד אינו יכול לפתוח קרן השתלמות בעצמו.
העובד ומעביד מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה, ולאלו המתענייניםללמוד מחפשים קורס חשבי שכר בכירים?

קרן השתלמות לעצמאים
לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה.

מהי קרן השתלמות ומה ההבדל בינה לבין קופת גמל?

חשוב לדעת, כי קיים אפיק אחד בלבד שהחיסכון בו אינו לגיל הפרישה, אך ניתן לקבל בו הטבות מס - קרן השתלמות. קרנות ההשתלמות מהוות אפיק חיסכון לטווח קצר עד בינוני, המזכה את החוסכים בהטבות מס. במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך לשמור על הפטור ממס (ובלבד שלא בוצעה על ידו משיכה כלשהי מאותו חשבון). אם העמית משך חלק מהכסף שנצבר בחשבונו בקרן, ייסגר החשבון להפקדות חדשות והעמית יצטרך לפתוח חשבון חדש עם וותק חדש לצורך ביצוע ההפקדות השוטפות החדשות. במרבית קרנות ההשתלמות לשכירים מפקיד העובד מדי חודש 2.5% משכרו לקרן, והמעסיק מוסיף על כך כספים בשיעור של 7.5% משכר העובד.

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x