למידע השאירו פרטיכם כאן!

למעסיקים ולעובדים

בית הספר לביטוח  » למעסיקים ולעובדים
קורס ייחודי להכשרת אחראי הביטוח בבית העסק קורס ייחודי "אלמנטארי שתדע" מספק את כל הכלים לאחראי בחברה על הביטוח העסקי.
ביטוח פנסיוני למעסיקים הכשרת אחראי הביטוח הפנסיוני בבית עסק, התאמת עיסוקלתנאי החקיקה ומערכות היחסים בין המעסיק לעובד בכל הקשור בחובות המעסיק וזכויות העובד. העמקת הבנת המהות ועקרונות הביטוח הפנסיוני. תפעול הביטוחפנסיוני במהדורה החדשה, "טופס טיולים" בכניסה לעבודה, בסיום יחסי עובד ומעסיק ובפרישה - איך קולטים עובד ואיך נפרדים ממנו - בהתייחס לכלל זכויותיו ולחקיקה הקשורה. הפתרונות הנכונים עבורך ועבור עובדיך.