למידע השאירו פרטיכם כאן!

תשתיות חקלאיות ומאגרים

בית הספר לשמאות » השתלמויות בשמאות » תשתיות חקלאיות ומאגרים

הידע מהווה את הבסיס הטוב ביותר לעבודתו של השמאי.

מאגרי מים וקולחין, המפוזרים ברחבי הארץ, חשופים לנזקים שונים אשר עלולים להתגלגל לנזקים חמורים בפרקי זמן מאוד קצרים.  
ככל שהשמאי מכיר ויודע טוב יותר את התהליכים ודרכי העבודה לטיפול בנזק הרי שהאומדן שלו יהיה מדוייק ואיכותי יותר ויתרה מכך, פעילותו תביא למניעת  התפשטותו של הנזק.

השתלמות זו נועדה לספק ידע חשוב ומהותי בידי השמאי, ולסייע בידיו לאמוד את הנזק אשר הוא נקרה לאמוד.

משך ההשתלמות
9 מפגשים

הנושאים הנלמדים
תשתיות חקלאיות ופגיעותן, הידראולוגיה, הידרודינמיקה, ניקוז תת קרקעי, מאגרי מים, ניהול נגר כולל ועוד.

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם