למידע השאירו פרטיכם כאן!

קורס ייחודי להכשרת אחראי הביטוח בבית העסק

בית הספר לביטוח  » למעסיקים ולעובדים » קורס ייחודי להכשרת אחראי הביטוח בבית העסק

אלמנטארי שתדע

קורס "אלמנטארי שתדע" נועד לספק כלים בידי אחראי הביטוח העסקי, בכדי לנהל נכון יותר וביעלות את הביטוחים העסקיים. ככל שהאחראי על הביטוח יידע יותר, הכיסויים הביטוחיים יהיו טובים ונכונים יותר, ובמקרה אירוע ביטוחי ההתנהלות וקבלת הפיצוי המתאים קרובים מתמיד.

הקורס מתאים לאחראי הביטוח בבית עסק, רשויות, תאגידי מים, בנקים וכד'..

פתיחת הקורס הקרוב
אוקטובר 2015


משך הקורס ושעות
35 מפגשים פרונטאלים שבועיים,
9:30-13:30 (קורס בוקר)


נושאי הלימוד הם רבים ומגוונים וביניהם הנושאים הבאים:

•  מבוא לעולם הביטוח,
•  הצגת עקרונות הביטוח,
•  דינים,
•  מוסדות ביטוחיים,
•  מבוא לביטוח עסק,
• סקר סיכונים,
• ביטוח רכוש ופוליסת אש,
• בתי עסק,
• פקודות הנזיקין ומבוא לחבויות,
• צד ג' וחבות מעבידים, חבות המוצר ומוסכים,
• חבויות ואחראיות מקצועית,
• הנדסי וביטוח קבלני,
• רכב
• נוהל טיפול בתביעות,
• חוק חוזה הביטוח וחוזרי המפקח,
• חוזר יישוב תביעות,
• גלגולה של תביעה
• נזק עצמי ונזק צד שלישי רכוש,
• סקרי ביטוח ועוד...


צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם