שמאות מקרקעין

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

שמאות מקרקעין

רשימת הבחינות

 בחינות מוקדמות - שנת 2014

 שם הבחינה סוג הבחינה 
משך הבחינה 

מועד
       הבחינה     
    
מועדי פתיחת
הקורסים
 יסודות המימון ושימושם בשומת
 מקרקעין
 פתוחה  3 שעות  ט"ו בתמוז תשע"ד
 13 ביולי
 שעה: 11:00
 
 יסודות מדידה ומיפוי  פתוחה  3 שעות  י"ח בתמוז תשע"ד
 16 ביולי
 שעה: 11:00
 
 סטטיסטיקה  סגורה  שעתיים  כ"ג בתמוז תשע"ד
 21 ביולי
 שעה: 11:00
 
 יסודות הכלכלה חלק א' - מיקרו כלכלה
 ומקרו כלכלה
 סגורה  3 שעות כ"ה בתמוז תשע"ד
 23 ביולי
 שעה: 11:00
 
 יסודות הכלכלה חלק ב' - כלכלה
 עירונית
 סגורה  3 שעות  ח' באב תשע"ד
 4 באוגוסט
 שעה: 11:00
 
 יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית  פתוחה  3 שעות  י' באב תשע"ד
 6 באוגוסט
 שעה: 11:00
 
 דינים  פתוחה  3 שעות  ט"ו באב תשע"ד
 11 באוגוסט
 שעה: 11:00
 
 יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות 
 כספיים
 סגורה  שעתיים
 וחצי
 י"ז באב תשע"ד   
 13 באוגוסט
 שעה: 11:00
 
 תכנון ובניה חלק א' - יסודות התכנון
 העירוני
 פתוחה  שעתיים
 וחצי
 כ"ב באב תשע"ד
 18 באוגוסט
 שעה: 11:00
 
 תכנון ובניה חלק ב' - דיני התכנון
 העירוני
 פתוחה  שעתיים 
 וחצי
 כ"ד באב תשע"ד
 20 באוגוסט
 שעה: 11:00
 
 מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים  סגורה  שעתיים
 וחצי
 ה' באלול תשע"ד
 31 בוגוסט
 שעה: 11:00
 

 

בחינות סופיות   - שנת 2014
מבוא לתורת השמאות                       סגורה         4 שעות         ז' באלול תשע"ד
 2 בספטמר
 שעה: 11:00
                   
 גישה ועקרונות בהערכת מקרקעין  מעורבת  5 שעות       יד' באלול תשע"ד
 9 בספטמר
 שעה: 11:00
 
 יישומים בשומת מקרקעין מעורבת 6 שעות כ"ו' בתשרי תשע"ה
 20 באוטובר
 שעה: 11:00
 

 • ניתן להגיש בקשה לפטור מכל אחת הבחינות המוקדמות.

• לא ניתן לקבל פטור על בחינות סופיות.

• הזכאות לפטור אינה אוטומטית ונתונה לשיקול דעת המועצה.

• זכאים לבקשת פטור:
  בעלי תואר אקדמי ו/או זכאות לתואר אקדמי אשר עברו בחינות בנושא הבחינה
  או מי שעבר בחינות באותו נושא כחלק ממבחני הסמכה על פי דין.

• מסמכים לבקשת הפטור:
  תעודת גמר,
  גיליון ציונים מפורט כולל שעות לימוד,
  סילבוס מפורט.

• לינק לבקשת פטור: http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section3

הערה: יש לשים לב למועדים האחרונים להגשת בקשות לפטור.

• את ההתמחות ניתן להתחיל לאחר השלמת כל הבחינות המוקדמות ואת בחינת מבוא לתורת 
  השמאות.

 בהצלחה ! 

 

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x