למידע השאירו פרטיכם כאן!

פרטים על המסלול

בית הספר לשמאות » שמאות מקרקעין » פרטים על המסלול

שמאי המקרקעין, עוסק בהערכות שווי של נכסי דלא ניידי – נדל"ן.
הצורך באומדן השווי, נובע מהשונות הקיימת בנכסים הנסחרים בשוק הנדל"ן. למשל, גודל הנכס ומיקומו משפיעים רבות על ערכו של הנכס המוערך.

אומדן השווי מושפע מירידות ערך הנכס כתוצאה מגורמים שונים כגון  נזקים, ליקויי בנייה ועוד. על השמאי להבין את הכוחות המשפיעים על השוק ולשלוט בתחומי המשפט, הכלכלה, החברה וההנדסה, על מנת שחוות דעתו ועצותיו יעזרו לכל המעורבים בשוק לשקול את צעדיהם ולקבל את החלטותיהם.
בישראל מוסדר מקצוע שמאות המקרקעין על פי "חוק שמאי מקרקעין, תשס"א-2001", על ידי מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים ועל ידי לשכת שמאי מקרקעין.

הליך קבלת רישיון שמאי מקרקעין מותנה ב :

  1. מעבר 14 בחינות : 11 מוקדמות ו 3 סופיות – פירוט בחינות ופטורים
  2. תואר אקדמי
  3. התמחות בת 40 שעות שבועיות במשך שנה – לינק לתנאי התמחות ורישום http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/hitmachut/Pages/Hitmachut.aspx. את ההתמחות ניתן להתחיל רק לאחר מעבר כל הבחינות המוקדמות והבחינה במהוא לתורת השמאות.