למידע השאירו פרטיכם כאן!

כלכלה

רישום לקורס כלכלהלחץ להורדת טופס רישום

קורס הכנה למבחן שנערך ע"י הרשות לניירות ערך לקבלת רישיון לעסוק בביטוח כ: יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני או סוכן ביטוח חיים/אלמנטארי.

תוכנית הלימודים מותאמת לדרישות הרשות לני"ע ומשרד האוצר ומתעדכנת ממועד למועד.

הרשמה לבחינות במשרד האוצר תתבצע  רק ע"י הנבחן, בכתובת http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/agents/nohal.asp

 

אורך הקורס:  100 / 98 שעות אקדמאיות 
(17מפגשים בני 4 שעות מלאות או 15 מפגשים בני 4.5 שעות מלאות )

קהל יעד כל המעוניין ברישיון יועץ או משווק פנסיוני או  סוכן ביטוח אלמנטארי/חיים

הקורס יתקיים בדרך משה דיין 52 בתל אביב (חניה חופשית)

 סילבוס

1.  יסודת במיקרו כלכלה
          •  תופעת המחסור ועקומת תמורה
          •  התנהגות הצרכן והפירמה
          •  עקומות ביקוש והיצע(חישוב גמישויות)
          •  קביעת שיווי משקל בתנאי תחרות
          •  התערבות ממשלתית
          •  תחרות בלתי משוכללת (מונופול)

2.  יסודות במקרו כלכלה
          •  חשבונאות לאומית
          •  קביעת התוצר במשק
          •  מדיניות פיסקלית
          •  שוק הכסף
          •  מדיניות מוניטרית

3.  יסודות בכלכלה בינלאומית
          •  מאזן התשלומים
          •  יתרון יחסי
          •  שוק מטבע חוץ
          •  מדיניות שער החליפין
  

 


מבחנים נוספים הנדרשים לקראת התמחות וקבלת רישיון כמפורט מעלה :

 
בחינות יסודות 

          • יסודות הביטוח (60 שעות אקדמאיות)
          • חשבונאות (100 שעות אקדמאיות)
          • סטטיסטיק ומימון (90 שעות אקדמאיות)

בעלי תואר בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/ביטוח - זכאים לפטור מבחינות אלה באמצעות בקשה אשר תוגש דרך האתר רשות לניירות ערך בכתבות:
http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/231/Pages/p008.aspx
      

בחינות גמר לרשיון יועץ/משווק פנסיוני

          • מקצועית א'
 
(150 שעות אקדמאיות)

          • גמר פנסיוני 
(120 שעות אקדמאיות)

בחינות גמר לרשיון סוכן ביטוח אלמנטאר

          • גמר רכוש 
(60 שעות אקדמאיות
          • גמר תאונות (65 שעות אקדמאיות)

בחינת גמר לרישיון סוכן ביטוח ימי ואוויר 

          • 
ביטוח ימי ואווירי 
(60 שעות אקדמאיות)

 

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם