חיתום ויישוב תביעות אלמנטארי

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

חיתום ויישוב תביעות אלמנטארי

חיתום רפואי לחץ להורדת טופס רישום

 

לימודך בקורס "חיתום ויישוב תביעות אלמנטארי" במסגרת מכללת עדיף, מוכרים לטובת תואר אקדמי במנהל עסקים עם התמחות בביטוח ומזכים אותך ב 15 נקודות בתואר מטעם אוניברסיטאות YORK או IUBL.

עבודת החתם ו/או מיישב תביעות היא פעילות ביטוחית-מקצועית הנעשית בחברת הביטוח. התפקידים מאתגרים ביותר ודורשים יכולת להפעיל שיקול דעת רחב המבוסס על ידע מקצועי של תורת הביטוח.

חברות הביטוח וסוכנויות החיתום, מעריכות מאוד את תפקידי החתם ומיישב התביעות והם נחשבים לנכס יקר ערך עבור חברת הביטוח ובהתאם גם התמורה שהיא מוכנה לשלם עבור ביצוע תפקידים אלה.

מטרת הקורס

הקורס נועד להכשיר ולמקצע את העובדים המקצועיים בחברות הביטוח או בסוכנויות הביטוח אשר משמשות כסוכנויות חיתום (מקבלות עסקים בשם חברת הביטוח) ו/או מבקשים להשתלב בעולם הביטוח כחתמים בביטוח כללי.

החתם מי הוא?

החתם, הינו עובד שכיר שכיר של חברת הביטוח או סוכנות הביטוח גדולה אשר קיבלה הרשאה מחברת ביטוח לשמש כסוכנות חיתום.

החתם הוא עובד המקצועי של החברה, אשר מתפקידו לבחון את ההצעות לביטוח אשר סוכן הביטוח מביא לחברת הביטוח, ולקבל את ההחלטות בשם החברה:

   •  באם לבטח את נושא הביטוח,
   •  את מגבלות שיש להטיל על נושא הביטוח,
   •  את ההגנות שיש לדרוש כתנאי לביטוח
   •  את המחיר שיש לגבות בגין הביטוח.

החתם מהווה "כלי" סינון לסיכונים אשר החברה תהיה מוכנה לקבל בהתחשב בנתונים הספיציפיים של נושא הביטוח.
על החתם להפעיל שיקול דעת מקצועי ולהסתייע באנשי מקצוע נוספים כגון שמאים, סוקרי סיכונים, רואי חשבון וכו', על מנת שיעזרו לו להגיע להחלטה הנכונה ביחס קבלת העסק לביטוח.
כאשר מדובר בביטוחים שיגרתיים ופשוטים כגון ביטוח רכב או ביטוחי דירה הדבר קל ופשוט יחסית, אולם כאשר צריך לבצע חיתום לקבלת עסק כמו מפעל טקסטיל או מפעל מסוג אחר, רמת הסיכונים גבוהה ונוגעת בתחומים רבים כמו סיכוני חיים, בטיחות, אובדן סחורות, גניבות, מעילות ועוד סיכונים רבים.
החתם צריך להכין את הפוליסה המקצועית באופן שתכסה את הסיכונים הנידרשים על ידי המבוטח ולקבוע אילו הגנות יש לדרוש על מנת לבטח את המקום (סורגים, אזעקות, שומרים וכו').
החתם הוא אחד התפקידים המשמעותיים בחברת הביטוח. פעולה טובה ונכונה שלו תביא בסופו של תהליך, לרווחיות החברה. חיתום רשלני ובלתי מקצועי יגרום לחברת הביטוח ההפסד מקבל הביטוח. 

מיישב תביעות מי הוא?

מיישב תביעות, הינו עובד שכיר של חברת ביטוח או של סוכנות חיתום.
מיישב תביעות הוא הגורם המקצועי המקבל את ההחלטות בעניין אחריות החברה לתביעה שהוגשה בגין נזק שארע למבוטח. מיישב התביעות צריך:

   •  לקבוע את מידת אחריות החברה בהתאם לפוליסת הביטוח אשר נמצאת ברשות התובע.
   •  לבדוק אם התרחשות הארוע הביטוחי אכן מכוסה בתנאי הפוליסה,
   •  לבדוק אם המבוטח קיים את התחיבויותיו בהתאם לפוליסה (הגנות נדרשות, תשלום פרמיות וכו'),
   •  לבדוק אם היתה רשלנות מצד המבוטח, או ניסיון לקבל את דמי הביטוח במרמה.

מיישב התביעות מפעיל לצורך עבודתו שיקול דעת מקצועי רחב ובדיקה המבוססת על הפעלת חוקרים פרטיים (במידת הצורך) לבדיקת ההתרחשויות שהביאו למקרה הביטוח.

מבנה כללי של תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים בנויה ממספר פרקים:

א. לימודי יסודות הביטוח - הלימודים הכוללים מבוא כללי לביטוח, דיני הביטוח, והכרת משק הביטוח 
    הגורמים השונים הפועלים בו.

ב.  הכרת פעילות ותהליכים בחברת ביטוח

ג.  קורסי ביטוח על פי תחומי הביטוח האלמנטארי השונים: ביטוחי רכב, ביטוחים עסקיים,
     ביטוח  רכוש,  ביטוח הנדסי, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוחי חבויות, ביטוח אובדן תוצאתי
     (הפסד רווחים).

ד. פרק משפטי - חוק חוזה ביטוח, התשמ"א 1981, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ"א 1981,
   חוק החוזים חלק כללי תשל"ג 1973, פקודת ביטוח רכב מנועי תש"ל 1970, חוק הפיצוים לנפגעי
   תאונות דרכים תשל"ה 1975, פקודות הנזיקין, חיים (אחריות מדינה) תשי"ב 1952, חוק 1974,
   חוק ביטוח הלאומי, סימן ד': תביעות נגד צד ג'.

ה. סדנאות חיתום.

ו. סדנאות טיפול בתביעות.

דרישות הכניסה לקורס

12 שנות לימוד

פירוט נושאי לימוד

הכרת עולם הביטוח, משק הביטוח בישראל, סוגי ביטוח, ביטוח רכב, ביטוחי דירה, ביטוחים עסקיים, חבויות, דיני ביטוח, פקודות הנזיקין, אובדן תוצאתי, סיקור סיכונים, סדנאות חיתום נושאיות, סדנאות חיתום מורכבות, חוזר יישוב תביעות.

תעודה למסיימי הקורס

העומדים בהצלחה בבחינות פנימיות, ונכחות לפחות ב - 80% משעות הלימוד יהיו זכאים
לתעודת: "חתם ומיישב תביעות בביטוח אלמנטארי", מטעם מכללת עדיף.

 

 

 

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x