למידע השאירו פרטיכם כאן!

השתלמות עדות מומחה

בית הספר לשמאות » השתלמויות בשמאות » עדות מומחה » השתלמות עדות מומחה


משך ההשתלמות

8 מפגשים

הנושאים הנלמדים
עד מומחה, חוות הדעת, תנאים והגבלות ,תנאי ההתקשרות, הליך הכנת חוות הדעת, הופעה, בוררות, פסיכולוגיה, דיני משפחה ועוד.

 

*  לצרכי נוחות בלבד המלל כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד.

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם