האם הביטוח הפנסיוני שלך מושלם?

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

האם הביטוח הפנסיוני שלך מושלם?

עם החלת צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק, רוב הציבור בישראל זכאי לביטוח פנסיוני, אך לעיתים נדמה כי הישג זה אינו ברור דיו ואינו מנוצל עד תום ע"י שכירים רבים המממשים את זכותם.
הביטוח הפנסיוני אינו עוד בונוס הניתן ע"י המעסיק, כי אם הביטחון הכלכלי לכל שכיר, בטווח הקצר ובטווח הארוך.
מצער הדבר שלמרות חשיבותו הרבה, אין מקדישים תשומת לב ראויה להפנמת חשיבותו בקרב ציבור החוסכים והתוצאה המצערת היא משיכות כספים מהחיסכון העתידי האמור לשמש אותנו לעת פרישה.
ביטוח פנסיוני – מה הוא?
תכנית, המעניקה לנו ביטחון כלכלי לאחד משלושה אירועים העשויים/עלולים לקרות במהלך חיינו והמוכרת לצרכי מס הכנסה ע"פ תקנות קופות הגמל:

 1. חסכון לפרישה – התכנית מעניקה הכנסה חודשית האמורה להוות תחליף להכנסה שלנו
                           ולאפשר לנו לפרוש מעבודה בגיל פרישה (67 גברים ו 64 נשים).
                           ומכך שיש לוודא כי התקציב המופנה לכך מספק מענה ראוי.
 2. ביטחון משפחתי – התכנית מעניקה סכום כסף ו/או הכנסה חודשית לבני  המשפחה :                                   בן/בת זוג ו/או ילדים, במקרה אירוע מוות טרם גיל פרישה
                           של החוסך/עמית. את הסכום הנדרש, יש לקבוע בהתאם
                           להכנסות וההוצאות של התא המשפחתי.
 3. ביטחון כלכלי –  התכנית מעניקה הכנסה/פיצוי חודשי וממשיכה לבצע הפקדות לתכנית
                           הפנסיונית המלאה בכדי שהכיסויים למקרה מוות – ביטחון משפחתי
                           והחיסכון  לגיל פרישה לא ייפגעו, במקרה אירוע מחלה או תאונה שבעטיין אין  
                           החוסך /עמית מסוגל להמשיך להשתכר מעבודתו.                                 
                           גובה הפיצוי נקבע מראש כאחוז מהשכר המבוטח, על כן יש לבטח את מלא
                           השכר בכדי לקבל פיצוי התואם את ההכנסה בפועל.

את הביטוח הפנסיוני ניתן לבצע במספר אלטרנטיבות פנסיוניות

 1. קופת גמל.
 2. קרן פנסיה.
 3. ביטוח חיים/מנהלים.
 4. שילוב בין האלטרנטיבות השונות


לכל אחת מהאלטרנטיבות יתרונות וחסרונות ויש להקפיד ולהגדיר קודם כל את הצרכים ורק לאחר מכן לחפש את המוצר הפנסיוני המתאים ולא להיפך.

הגדרת הצרכים הפנסיוניים תלויה תלות מלאה במספר מרכיבים בחייו של החוסך/מבוטח :

 1. מבנה התא המשפחתי הכולל : גילאים ומצב בריאותם של בני המשפחה
 2. מבנה כלכלי של התא : הכנסות וגורמי הכנסות, כולל מענקים ומתנות קבועות ומבנה הוצאות.
 3. תכניות עתידיות הקשורות בתקציבים.
 4. מוקדי סיכון


חשוב לזכור כי מטרת הביטוח העיקרית היא להקטין סיכון כלכלי בשל אירועים שונים העלולים לקרות לנו במהלך החיים ועל כן יש להגדיר את הסיכונים השונים ולפיהם לקבוע את הביטוחים הנחוצים.
בתחום הביטוח הפנסיוני וביטוח החיים, הסיכונים המכוסים קשורים בגוף האדם ועל כן יש להתמקד בהם, כגון : מוות של אחד מבני המשפחה, מחלה או תאונה הגורמים למוגבלות זמנית או קבועה, תלות באחר (סיעוד) וכד'.
בדרך כלל, כאשר אנו בונים לעצמנו תכנית פנסיונית, ההתייחסות היא לאירוע העלול לקרות לנו ובמידת מה מתעלמים מהסיכון שאירוע כלשהו עלול לקרות לאחד מבני המשפחה שלנו.
מומלץ מאוד, לבחון את צרכי כל המשפחה ובהתאם לכך לבנות את התכניות הפנסיוניות של בעלי ההכנסה ובצד זה את התכניות הביטוחיות לכל בני הבית.

חשוב לזכור כי כל אירוע בתא המשפחתי משפיע על כל בני המשפחה, לא רק בהיבטים הנפשיים כי אם גם בהיבטים הכלכליים ועל כן, מומלץ לנתח את ההשלכות של כל אחד מהאירועים העלולים לתקוף את כל אחד מבני המשפחה ללא תלות בגיל.
לדוגמא : מקרה בו אחד מבני המשפחה חלה במחלה קשה, היה ומדובר במפרנס, הרי שהכנסתו תפגע וביטוח אובדן כושר עבודה או נכות ייכנס לפעולה רק בתום 3 חודשי המתנה – מכך, שעלול להיגרם נזק כלכלי למשך תקופה של לא פחות משלושה חודשים.

יתר על כן, הרי שבמקרה זה, סביר להניח כי מבוגרים נוספים ירתמו לסייע ובמידה מסוימת יעדרו מהעבודה עד כדי פגיעה נוספת בהכנסה לפרקי זמן לא ידועים. והיה ומדובר בקטין, הרי ששני הוריו ירתמו למשימה והכנסתם תיפגע ללא כיסוי כלשהו.

אחד הביטוחים הנותנים מענה כלכלי לצורך המתעורר במקרה זה הוא ביטוח מחלות קשות.
מהות הביטוח היא : פיצוי חד פעמי, בסכום שנקבע מראש, הניתן במקרה גילוי אחת מהמחלות שצוינו בפוליסה, כגון סרטן, מחלת לב ועוד.

במידת מה, אחת השגיאות הרווחות היא שביטוח זה נרכש רק בעבור המפרנסים ולא בעבור ילדים, כאשר לצערנו, מחלות פוגעות גם בילדים ובמקרים אלה גם המבוגרים מושבתים לפרקי זמן ממושכים.
עד כמה שאנו מתקשים לחשוב על אירועים קשים בעיקר כאשר מדובר בילדינו, הרי שאין להתעלם מהסכנות ויש להכין להן מענה בכדי שנוכל לתמוך ולהיתמך, לפחות כלכלית, במקרים הקשים העלולים לנחות עלינו ללא הודעה מוקדמת.

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x