למידע השאירו פרטיכם כאן!

עד מומחה - בעיני בית המשפט והשופט

בית הספר לשמאות » השתלמויות בשמאות » עדות מומחה » עד מומחה - בעיני בית המשפט והשופט

עד מומחה בעיני בית המשפט והשופט

arrow_down לחץ להורדת טופס רישום

משך ההשתלמות
3 מפגשים

נושאים נלמדים
שיקוף תפיסת בית המשפט את העד המומחה, צפיותיו מהעד, דוגמאות מהשטח ועוד.


*לצרכי נוחות בלבד המלל כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד.

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם