למידע השאירו פרטיכם כאן!

דיני ניירות ערך ואתיקה

בית הספר שוק ההון » רישוי בהשקעות » יסודות » דיני ניירות ערך ואתיקה

קורס הכנה לבחינה באתיקה של הרשות לניירות ערך
            
אורך הקורס:
9 מפגשים בני 5 שעות מלאות

הנושאים הנלמדים:
דיני ניירות ערך, מושגי יסוד בחוק השקעות משותפות בנאמנות ודיני ניירות ערך, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק ובניהול תיקי השקעות, חוק איסור הלבנת הון, חוק איסור מימון טרור.

מועדי הבחינות הבאות:
29/5/2012

מועדי פתיחת קורסים:
ימי חמישי 22/3/2012 או ימי שישי 23/3/2012