הטבות מס

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

הטבות מס

 

הטבות במס לפי סעיפים ינואר 2017
נושא סעיף שכר/סכום
 חודשי
סכום שנתי
שכר ממוצע              9,673      116,076
נקודת זיכוי 33א               215          2,580
תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (1)(א)47            8,600      103,200
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה  (1)(א)47          12,200      146,400
הכנסה לעמית עצמאי (3)(א)47            8,600      103,200
תקרת הפקדות לעמית מוטב (מעמד עצמאי)
הפקדות עד 16.5%
45א(ה)          17,200      206,400
הכנסה נוספת 47(א)(5)          21,500      258,000
קצבה מזכה (א)9א            8,360      100,320
פטור מקצבה 9א (49%)            4,096        49,152
קצבה מזערית              4,405        52,860
יתרת הון פטורה - הסכום הפטור
למשיכה הונית לאחר שיש קצבה מזערית
         737,352
צבירה מזערית             91,536
תקרת הפקדות החברה לפיצויים בעבור בע"ש 32(9)(א)(2)          12,200
שכר מינימום - לצורך משיכה מקופת גמל              5,000        60,000
תקרת שכיר להשתלמות -
הפקדת מעסיק 7.5% מעסיק, 2.5% עובד
           15,712      188,544
תקרת עצמאי להשתלמות - הפקדה בשיעור 4.5%            21,667      260,000
הכנסה מזכה לקצבה, תקרת השכר להפקדות המעסיק לתגמולים, 2.5 שכר ממוצע במשק (3)(ה)3          24,183      290,196
תקרת הפטור על הפקדות לפיצויים 3(ה3)(1א)          32,000      384,000
תקרת הפטור למענק פרישה  (פיצויים) - לכל שנה (7א)9          12,200
תקרת הפטור למענק  פרישה במקרה מוות (7א)9          24,400
 תקרת שכר להפקדות לקרן פנסיה חדשה 20.5%          3,966          19,346      232,152
פטור נכה 100% אישית (5)9          50,500      606,000
שכר דירה פטור ממס              5,010        60,120
תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס     72,720
תקרת הכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו
בפיצויים עבור נזקי גוף
    299,040

 

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x