למידע השאירו פרטיכם כאן!

הטבות מס

הטבות במס לפי סעיפים ינואר 2014

נושא סעיף סכום חודשי סכום שנתי
שכר ממוצע   8,828  
נקודת זיכוי 33א 218 2,616
קצבה מזכה 9א (א) 8,310 99,720
תקרת הכנסה מזכה
שהיא הכנסת עבודה
47 8,600 103,200
הכנסה לעמית עצמאי 47 (א) (3) 8,600 103,200
תקרת שכר להפקדות
במעמד עצמאי (16%)
  17,200 206,400
הכנסה מזכה לקצבה,
תקרת השכר להפקדות המעסיק בגין תגמולים
47 (א) (5) 35,312 423,744
תקרת הפקדות החברה
בעבור בע"ש
32 (9)   12,120
תקרת הפטור למענק
פרישה לכל שנת ותק
9 (7א)   12,120
תקרת הפטור למענק
פרישה (פיצויים) לכל שנת ותק
במקרה מוות 
9 (7א)   24,260
תקרת שכר להפקדות לקרן פנסיה חדשה 20.5%   17,238 211,872
תקרת עצמאי להשתלמות     259,000
תקרת שכיר להשתלמות   15,712 188,544
פטור נכה 100% אישית 9 (5) 49,500 602,400
הכנסה מזכה שאינה
הכנסת עבודה
  12,120 145,440
פנסיה מינמום למשיכה הונית   4,300 51,600
פטור מריבית גיל פרישה יחיד     13,200
פטור מריבית גיל פרישה זוג     16,200
פטור מריבית מעוט הכנסה     9,600
פטור מהשכרת דירת מגורים     4,980