למידע השאירו פרטיכם כאן!

הפקדות עצמאי

מידע מקצועי » מיסוי בפנסיה » הפקדות עצמאי

תקרות הפקדה לביטוח פנסיוני לעצמאי לשנת 2014

רובד הסעיף בתקנות  תקרה שכר
להטבה  בש"ח
תקרת
אחוז ההפקדה
תקרת סכום
 להטבה בש"ח 
רובד ראשון סעיף 47 ניכוי 8,600 7% 602
סעיף 45 זיכוי 8,600 5% 430
סעיף 47 ניכוי 8,600 4% 344
רובד  שני
רק אם מומש רובד ראשון.
מוכר בגין שכר העולה על השכר ברובד הראשון
סעיף 47 ניכוי 8,600 7% 602
סעיף 45 זיכוי 8,600 5% 430
סעיף 47 ניכוי 8,600 4% 344
אובדן כושר עבודה סעיף 32 (14) ניכוי 35,312 3.50% 1,236
קרן השתלמות   21,583 7.00% 1,511

 

הסעיף חישוב ההטבה במס לשכיר
סעיף 45 סה"כ ההטבה = 35% X סה"כ ההפקדות
סעיף 47 ואובדן כושר עבודה סה"כ ההטבה = מס שולי X סה"כ ההפקדות
קרן השתלמות יש לבצע הפקדה של 7% מהשכר לקרן השתלמות. 2.5% ראשונים ללא הטבה ויתרת ה 4.5% יוכרו לניכוי