למידע השאירו פרטיכם כאן!

הכשרה בבריאות 60 שעות

בית הספר לביטוח  » השתלמויות בביטוח » בריאות » הכשרה בבריאות 60 שעות

 

arrow_down לחץ להורדת טופס רישום

ההשתלמות זו הינה השתלמות ייעודית לבעלי רשיון בביטוח פנסיוני לפני 8.11.2005 ושאין בידם רשיון בביטוח כללי.

השתלמות מותאמת לדרישות משרד האוצר להרחבת רשיון הביטוח הפנסיוני לפני המועד הקבוע למכירת ביטוחי בריאות.

אורך הקורס
60 שעות לימוד

מועד פתיחה קרוב

מיקום ההשתלמות
תל אביב, יגאל אלון 30

תעודת גמר 
למסיימים תינתן תעודת גמר

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם