למידע השאירו פרטיכם כאן!

ייעוץ פנסיוני לכל אחד

מאמרים » ייעוץ פנסיוני » ייעוץ פנסיוני לכל אחד

 

אחוזים גבוהים מדי באוכלוסיה אינם חוסכים לפנסיה כלל, ואילו מרבית האנשים החוסכים לפנסיה עושים זאת כבדרך אגב, ללא תשומת לב יתרה. ייעוץ פנסיוני הוא תחום שהיה רדום עד לאחרונה, אך בשנים האחרונות הוא גדל ומתרחב בשל המצב הכלכלי העולמי הרעוע והמודעות ההולכת וגדלה לצורך בחיסכון פנסיוני.

מי מטפל בפנסיה שלכם?
בניגוד לנהוג אצל רוב האנשים, כפי שציינו בפסקה הקודמת, הטיפול בחסכונות הפנסיה חייב להיעשות מתוך מחשבה, תכנון והבנה בתחום ולא כבדרך אגב. היערכות נכונה וטיפול מושכל בחסכונות הפנסיוניים יובילו להצטברות של פנסיה נאה, בסכומים של מאות אלפי שקלים ולעיתים אף כמה מיליוני שקלים. כאשר החיסכון הפנסיוני נעשה כבדרך אגב, מתוך הפרשות החובה של המעביד וללא ידע בתחום הפנסיה, הדבר עשוי להוביל למחסור לאחר הפרישה ולחיי עוני, כפי שרואים בתקשורת חדשות לבקרים.

איך בונים חיסכון פנסיוני נכון?
כדי לבנות לעצמנו חיסכון פנסיוני בצורה נכונה, עלינו לדעת נתונים שונים כמו סכום ההכנסות שנידרש אליו לאחר הפרישה, מתי נוכל למשוך את כספי הפנסיה, וכיצד נוכל להוזיל את עלויות ניהול הקרנות הפנסיוניות שלנו. לאחר מכן נוכל לבדוק מהו הסכום שעלינו לחסוך בכל חודש, בכדי לקבל את הסכום הדרוש לנו ולהיערך בצורה נכונה לכך כבר מעכשיו.

שירותי ייעוץ פנסיוני
שירותי ייעוץ פנסיוני נועדו לסייע למי שאין לו הבנה וידע בתחום הפנסיה לחסוך בצורה נכונה, מתוך התחשבות בצרכים של החוסך ומטרותיו, ועל ידי מיצוי כל הטבות המס האפשרויות. את זה ניתן לעשות רק כאשר אתם מכירים את תחום החיסכון הפנסיוני, מבינים אותו ויודעים כיצד להתנהל בו נכון. במכללת עדיף מכשירים יועצים פנסיוניים מקצועיים, וכן עורכים קורסי הכשרה כללית לקהל הרחב, המעוניין להבין את תחום הפנסיה ולשפר את הטיפול בחסכונות הפנסיוניים שלו.

ייעוץ פנסיוני נכון
יועץ פנסיוני מקצועי יכול לבנות לחוסך תיק פנסיוני על פי צרכיו, מתוך התחשבות בכל הנתונים הכלכליים הקיימים, ומתוך הבנה בתחום, כך שהוא יכול לבנות תיק השקעות במידת הצורך, ולשפר לאין ערוך את סכומי הפנסיה הנצברים לזכותו של החוסך. ייעוץ פנסיוני הוא שירות אובייקטיבי,שאינו קשור לבנק או לחברת הביטוח ולנגד עיניו נמצאת טובת הלקוח בלבד.