תקנון להצלחה

מכללת עדיף


“כשהאמת וההוגנות בלב ליבו של העסק, והרצון הטוב בליבו של העסק, והרצון הטוב בליבם של כל חברי הצוות; גם השגת היעדים איננה פשוטה, היא אפשרית, והדרך אליה לבטח, מהנה ביותר...“

תקנון להצלחה


תנאים לקבלת תעודת גמר

 • אנו מחוייבים לאיכות הלמידה ולנכונות התעודה.
 • התעודה שאנו מעניקים משקפת את רמת ידיעותיו של הסטודנט.
 • הקורסים וההשתלמויות שלנו נועדו להכשיר את הסטודנט למקצוע שבחר באיכות יישומית גבוהה.
 • כל סילבוס נבנה רובד על רובד במטרה להגיע למיקסום הידע וליכולת יישומית שלו.
 • העדרות ממפגש כלשהו גורעת מהידע של הסטודנט ופוגמת ביכולתו להגיע להישגים שאנו מייעדים לו.
 • בשל כל אלה נקבעו תנאים לקבלת תעודת גמר :

- נוכחות בלפחות 80% משעות הלימוד (איחורים ויציאות מוקדמות מחושבות)

- השתתפות בכל הסדנאות והתרגילים הכיתתיים

- הגשת כל עבודות הבית

- קבלת ציון עובר ( 60 לפחות ) בכל המבחנים והעבודות

 • סטודנט אשר לא נכח במפגשים בנושא מסויים לא יהיה רשאי לגשת למבחן ו/או להגיש עבודה באותו נושא לימוד.
 • לכל סטודנט הזכות לגשת לשני מבחנים : היה ונכשל במועד א' יהיה זכאי לגשת למועד ב'.
 • סטודנט שנכשל בשני מועדי הבחינות במקצוע מסויים יחוייב בלמידת אותו נושא בשנית, ועד להשלמתו לא יהיה זכאי לתעודה.

רישום ותשלומים

אנו מעוניינים להתמקד בעיקר: לפתח קורסים והכשרות ולספק את המיטב בתחומים אלה ללקוחותינו.
אנו מעוניינים לייעל ולפשט את כל ההליכים האדמינסטרטיבים ולשם כך נקבעו הכללים הבאים:

 • הסטודנט, אחראי באופן מלא על רישומו ותשלומיו ואין המכללה מחוייבת או אמורה לתזכר אותו בהקשר זה.
 • רישום סטודנט יבוצע רק בקיומם המלא של שני התנאים הבאים:

- הועבר טופס רישום מלא על כל סעיפיו, כולל אופן תשלום ותנאי רישום.

- שולמו דמי רישום וסופקו פרטי כרטיס אשראי לגביית יתר התשלומים. 

 • סטודנט המבקש לשלם בההמחאות:

- יספק גם פרטי כרטיס אשראי. כרטיס האשראי  יופעל רק במקרים בהם :המחאה כלשהי לא כובדה או שהסטודנט ביקש לא להציגה לגבייה, והסטודנט לא סיפק חלופה לאותו מועד תשלום.

- מספר התשלומים המכסימאלי יהיה כמספר חודשי הלימוד של הקורס אליו הסטודנט נרשם, כאשר מועד התשלום האחרון  יהיה לפחות 7 ימים  לפני סיום הקורס.

 • סטודנט המבקש לשלם במזומן:

- יעביר את כל התשלום מראש.

- היה והסטודנט מבקש לשלם בתשלומים, יספק גם פרטי כרטיס אשראי. כרטיס האשראי יופעל מיידית בכל מקרה של איחור בתשלום העולה על יום אחד. 

 • סטודנט המבקש לשלם באמצעות כרטיס אשראי שאינו על שמו:

- פרטי המשלם יפורטו בטופס הרישום במקומות הרלוונטיים והוא יחתום במקום הרלוונטיים.

- המשלם יעביר מסמך היתר המאפשר למכללה לגבות את עלות הקורס מכרטיס האשראי שעל שמו ויצרף לכך צילום תעודת זהות.

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x