למידע השאירו פרטיכם כאן!

לוח הקורסים וקישור לדף

ייעוץ פנסיוני
יסודות הביטוח דורית לוז ב' 19/08/2013 click
גמר פנסיוני יניב טל א'+ד' 07/08/2013 click
גמר רכוש נילי כספי ד' 31/07/2013 click
גמר תאונות נילי כספי ה'+ג' 01/08/2013 click
title6
כלכלה ניר בולדור ד' 26/06/2013 click
חשבונאות ענבר מויאל-פתררו ב' 24/06/2013 click
סטטיסטיקה
ומימון
אופיר פורת  ג' 02/07/2013 click
שיווק פנסיוני
חיתום רפואי מרצים בכירים ב' 02/09/2013 click
רפרנט פנסיוני
בלעדי
שלומית יהב ג' 23/04/2013 click
חיתום ויישוב
תביעות אלמנטארי
מרצים בכירים ג' 15/10/2013 click
מנהלי שירות
בלעדי
גיליה משולם א' 23/06/2013  click
ביטוח וסקר סיכונים/יהול
סיכונים בלעדי
ירון בן-זכאי ה' 13/06/2013  סקר סיכונים

מתכנני פרישה בלעדי

מרצים בכירים ד'  02/10/2013 click
ביטוח פנסיוני
למעסיקבלעדי
    בקרוב click
תואר במנהל עסקים בתל אביב
שמאות רכוש וחקלאות בלעדי ב' 28/10/2013 click
שמאות ימית ואווירית בלעדי   בקרוב click
ביטוח ימי ואווירי
קורסים מוזמנים בלעדי  לפי הזמנה click