למידע השאירו פרטיכם כאן!

רשימת קורסים - בבנייה

זכויות פנסיה
גמר פנסיוני יניב טל    26/5/2013 click
גמר רכוש נילי כספי   24/05/2013 click
גמר תאונות נילי כספי   01/05/2013 click
יסודות הביטוח נילי כספי   26/05/2013 click
יועצי פנסיה
רפרנט פנסיוני    בלעדי בקרוב click
הכשרה בבריאות
   בלעדי בקרוב click
ביטוח פנסיוני למעסיק    בלעדי בקרוב click
חיתום ויישוב תביעות אלמנטארי     15/10/2013 click
חיסכון פנסיוני
שמאות רכוש וחקלאות    בלעדי  28/10/2013 click
שמאות ימית ואווירית    בלעדי בקרוב click
קורס יועץ פנסיוני
קורסים מוזמנים    בלעדי  בקרוב click