למידע השאירו פרטיכם כאן!

יסודות הביטוח - ערכה

המחברת: נילי כספי
מהדורה: אפריל 2013
ערכה כוללת שני ספרים
מחיר: 350 ₪

ללומדים במסגרת הקורס
ערכת לימוד תוענק חינם כחלק מהקורס.