למידע השאירו פרטיכם כאן!

כלכלה - ערכה

המחבר: ניר בולדור
מהדורה: 2013
ערכה כוללת שני ספרים (ספר לימוד וספר תרגילים)
מחיר:

ללומדים במסגרת הקורס
ערכת לימוד תוענק חינם כחלק מהקורס.