למידע השאירו פרטיכם כאן!

יסודות מדידה ומיפוי

קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

 סוג הבחינה: פתוחה

מבנה הבחינה:  5 שאלות, 20 נקודות לשאלה

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

 אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

 קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

 מועד פתיחת הקורס:

 נושאי לימוד

• מושגים בסיסיים: כדור הארץ (צורתו, גודלו, תנועותיו), זמן (אמיתי, מקומי, G.M.T), היטלים גאודטיים
  (ביישום להיטלים של מפות ישראל), מערכות קואורדינטות, קנה מידה, חישובים בסיסיים במערכת
  קואורדינטות (מרחקים, שטחים, אזימוטים).

• מיפוי: סוגי המפות (מפות בכל קנ"מ, מפות ערים, מפות טופוגרפיות, מפות קדסטריות, מפות הנדסיות,
  מפות נושא וכיו"ב) ושימושן לשמאי, קריאת המפות לסוגיהן, שימוש במפות (התמצאות, מדידת
  מרחקים, זוויות ושטחים, העברת נתונים ממפה למפה, קריאת גבהים כולל קווי ראיה ושטחים מתים,
  קריאת פרטים), מערכת מידע גאוגרפית (GIS), מיפוי ממוחשב, חישה מרחוק, לווינים לצורכי מיפוי.

• מדידות: עקרונות המדידה, רשת בקרה אופקית – טריאנגולציה ופוליגונים (הקמה, חישוב, הרשת
  בישראל) חישוב שטח, חישובי נפח, חישובי הפרשי גובה, חישובי מרחק, חישובי אזימוט, חישובי
  נקודות, מדידת פרטים (שיטת המשיחה, מדידה פולארית, שימוש בתחנה כוללת (Total station וב-
  (GPS, מדידת גבהים וחישובם, קווי גובה, ביון (אינרפולציה), הכרה בסיסית של מכשירי מדידה
  ושימושם, מושגים בסיסיים בתורת השגיאות.

• פוטוגרמטריה: יסודות ועקרונות בפוטוגרמטריה, מושגים בפוטוגרמטריה, סוגי צילומים קיימים, שימושי
  פוטוגרמטריה, התמצאות בתצלומי אוויר, מיפוי פוטוגרמטרי לסוגיו.

• הסדר קרקעות (קדסטר) – היבט המדידות והמיפוי: תולדות הסדר קרקעות (מהרישום העותומני,
  הקדסטר המנדטורי עד היום), עקרונות הסדר קרקעות, תהליך ההסדר, תכניות לצורכי רישון, מפות
  רישום, חוקים ותקנות (פקודת המדידות, תקנות המודדים (מקצועות המדידה), התשמ"ב-1982, תקנות
  המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998, חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלם – חוק התכנון
  והבניה) – בענין מיפוי לצורכי רישום) רישום בתים משותפים, שיכון ציבורי, משבצות חקלאיות.