למידע השאירו פרטיכם כאן!

סטיסטיקה

קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

 סוג הבחינה: סגורה

מבנה הבחינה:  20 שאלות, 5 נקודות לשאלה

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

 אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

 קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

 מועד פתיחת הקורס:

 נושאי לימוד

• סטטיסטיקה תאורית: סולמות מדידה, מדדי מיקום ופיזור, מדדי קשר, רגרסיה פשוטה
• מבוא לתורת ההסתברות: מרחב מידגם, מאורעות, פעולות במאורעות, הסתברות מותנית, משתנים
  מקריים, תוחלת ושונות, התפלגויות נבחרות
• מושגי יסוד בהסקה סטטיסטית: דגמיה, התפלגות דגימה, משפטי גבול
• אמידה: אמידה נקודתית, רווחי סמך
• בדיקת השערות: מבחנים פרמטריים ואי-פרמטריים
• מודלים לינאריים: רגרסיה לינארית פשוטה, ניתוח שונות חד-כיווני
• מבוא לסדרות עתיות: הגדרות, מיתאם סדרתי, מגמה, עונתיות, ממוצע נע, Arima