יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית

מכללת עדיף


“כשהאמת וההוגנות בלב ליבו של העסק, והרצון הטוב בליבו של העסק, והרצון הטוב בליבם של כל חברי הצוות; גם השגת היעדים איננה פשוטה, היא אפשרית, והדרך אליה לבטח, מהנה ביותר...“

יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית

קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

סוג הבחינה: פתוחה

מבנה הבחינה:  5 שאלות: שאלה אחת של 15 נקודות, 3 שאלות של 20 נקודות כל אחת, שאלה אחת של 25 נקודות

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

מועד פתיחת הקורס:

נושאי הבחינה

כללי:
      - תכניות לסוגיהן (לרבות תכניות הגשה והיתרי בניה, תכניות עבודה ותכניות פרטי בנין) וקריאתן
      - מפרטים טכניים, המפרט הכללי
      - חוקים תקנים ותקנות בעניני בניה (חוק התכנון והבניה והתקנות שלפיו, תקני תכנון, תקני בדיקה,
        תקני בטיחות).

הנדסת בנין:
      - עבודות בניה:
            1. סיווג בנינים על פי ייעודם ושימושיהם, על פי תכנונם הקונסטרוקטיבי ועל פי סוגי החומרים
            2. סוגי קרקעות ושיטות הביסוס המתאימות להם
            3. שלד הבנין ורכיביו והתקנים השונים לתכנונם
            4. הכוחות הפועלים על המבנה והעומסים התקניים המתייחסים לסוגי מבנים שונים
            5. מצבי תכנון בהתייחס לתקנים השונים
            6. שיטות ביצוע לשלדי בנינים מסוגים שונים, לרבות שיטות הבניה המקובלות (יציקה באתר,
               טרומי, מתועש, דרוך) ויישומם בסוגי מבנים שונים
            7. אלמנטים במבנה, הערכת מידותיהם, תכונותיהם והתקנים הרלוונטיים להם (יסודות, קורות
               יסוד, רצפה תלויה, תקרות מסוגים מקובלים שונים, גגות בטון, אלמנטים דרוכים, סוגי קירות
               חוץ, מחיצות וקירות פנים לסוגיהם, מרחב מוגן דירתי, מרחב מוגן קומתי, מקלט וחניון).

      - עבודות גימור:
            1. שיטות וחומרים (לחיוץ, לגמר רצפות, לגמר תקרות, לגמר קירות חוץ, לחיפויים (לרבות
               לבידוד ואיטום), מערכות אינסטלציה ותברואה, מערכת החשמל, כוח ותאורה, מתח נמוך,
               מעליות מערכות מיזוג אוויר לסוגיהן, עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום, עבודות פיתוח)
            2. מערכות גילוי אש, בטיחות וכיבוי אש
            3. מערכות תקשורת פנים לסוגיהן

      - סוגי בניה מיוחדת:
            1. בניה טרומית, מתועשת ודרוכה
            2. בניה מקונסטרוקציית פלדה – יתרונות וחסרונות
            3. מבנים קלים

      - נזקים וליקויים במבנים, שיטות בדיקה לפי תקנים ותקנות, הגורמים להיווצרותם ושיטות תיקונם

הנדסה אזרחית:
      - ידיעה כללית ואמדן כמויות
      - תשתיות רטובות (תיעול, ניקוז, ביוב, מכוני טיהור, מים)
      - תשתיות תחבורה (גשרים, כבישים ומסילות ברזל)
      - עבודות עפר, מבנה כבישים (תחכים טיפוסיים), מעבירי מים

אמדני עלויות:
      - סיווג עלויות, עלויות ישירות, עלויות עקיפות, אגרות והיטלים, עלויות יזם ומימון
      - מחירונים לאמדן עלויות השימוש בהם, יתרונותיהם ומגבלותיהם, סוגי מחירים ועלויות (מחיר למ"ר
        כללי, מחיר ספציפי לעבודה וכיו"ב)
      - בניית תקציב לפרויקט
      - מדד תשומות הבניה
      - עלויות הקמה של מבנים שונים וסוגי פעילויות בניה ומערכות בבנין
      - שיטות מדידה בבנינים לצורך תמחיר או אמדני עלויות, כתבי כמויות, אמדן של כמויות
      - חלקי בנין ומשקלם בעלות הכוללת
      - התפלגות העבודות השונות בעלות הבניה (בעיקר למגורים)
      - עלויות פיתוח כללי וצמוד ומערכות תשתית
      - עלויות החזקה של מבנים (בעיקר מבני משרדים)
      - השפעת התכנון על העלות
      - סוגי התקשרות עם קבלנים לצורך בניה (עסקת קומבינציה, בניה ישירה, בניה עם קבלני משנה,
        בניה במחיר פאושלי, בניה ב"עלות +" (Cost +), הזמנת בניה)
      - שיעורי רווח יזם ורווח קבלני
      - גורמים המשפיעים על עלות הבניה: מיקום הבנין, טפוגרפיית השטח, טיב הקרקע, מפלס מי
        התהום, צורת הבנין ואופן תכנונו, לרבות חומרי הבניה המתוכננים, היקף הבניה, רמת הגמר
        הנדרשת, משך הבניה, השפעת תקנות ותקנים על העלות
      - גיל פיזי וגיל אפקטיבי של מבנים ותוחלת החיים הפיזיים
      - ליקויים ופחתים הניתנים לתיקון וכאלה שאינם ניתנים לתיקון ויוצרים פחת שווי.

 

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x