תכנון ובניה - חלק א'

מכללת עדיף


“כשהאמת וההוגנות בלב ליבו של העסק, והרצון הטוב בליבו של העסק, והרצון הטוב בליבם של כל חברי הצוות; גם השגת היעדים איננה פשוטה, היא אפשרית, והדרך אליה לבטח, מהנה ביותר...“

תכנון ובניה - חלק א'

קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

סוג הבחינה: פתוחה

מבנה הבחינה:  5 שאלות: 3 שאלות של 20 נקודות, שאלה אחת של 25 נקודות, שאלה אחת של 15 נקודות

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

מועד פתיחת הקורס:

נושאי לימוד

חלק א': יסודות תכנון עירוני (50% מציון הבחינה בתכנון ובניה)

• תאוריית התכנון:
      - החשיבה הרגולטיבית והיחס בין התערבות לאי-התערבות
      - סוגי התכנון העיקריים (תכנון מסדיר, מקצה, מכוון, מסנגר)
      - גישות שונות בתכנון (התכנון הרציונלי-ליניארי, התכנון הפרוגרסיבי, התכנון האסטרטגי וכד')
      - יעדים בתכנון ויישומם

• הליכי תכנון:
      - תפקיד המתכנן בהליך התכנון והיחסים בינו לבין היזם, השלטון (ארצ ומקומי) והציבור
      - מעורבות הציבור בשלבים השונים של התכנון
      - מרחבי תכנון וגבולותיהם

• יסודות הכנת התכנית:
      - מושגי יסוד בתכנון (אחוזי בניהף קווי בנין, רזולוציה וקני מידה, צפיפות אובייקטיבית ונתפסת,
        שטחי בניה כוללים ועיקריים, קו כחול של התכנית וכד')
      - הקשר בין תכנון מיתארי-מפורט לבין תכנון אדריכלי של המבנה הבודד
      - שלבים בהכנת תכנית (יעדים, ניתוח שטח, הכנת פרוגרמה, תשריטים, עקרונות עיצוביים
        וקונספציות תכנוניות, ניסוח האילוצים, אלטרנטיבות, תהליכי בחירה האופציה המועדפת וכד')
      - כלי ניתוח נוספים בטיפול בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים (חיזוי, הקצאה, אופטימיזציה
        וכד')
      - היבטי תכנון (לרבות, תכנון של תחבורה, תשתיות-על ותשתיות מקומיות, שטחים ציבוריים
        ופתוחים)
      - קביעת יעדי תכנון, יצירת חלופות והערכתן ותהליך ביצוע התכנון
      - התכנון הפיסי (הנתונים הפיסיים, ההנדסיים, החברתיים, הכלכליים והביטחוניים שהם הגורמים
        לתכנון הארצי, האזורי, המקומי ולתכנון המגרש הבודד)
      - עקרונות התכנון בהתאם לייעודי קרקע השונים; הקצאת שטחים לייעודים שונים (קביעת אזורים),
        מדיניות צפיפות הדיור, ייעודים ציבוריים ומידת הקשר בינם לבין הצפיפויות, מערכות תחבורה
        וחניה, דרישות איכות סביבה
      - התפתחות ערים (אורבניזציה)
      - נורמות ותקנים (לרבות לשטח ציבורי פתוח, שכונתי, עירוני, לשטחים, לבניני ציבור, לגני ילדים,
        לבתי ספר, תקני חניה, רוחבי דרכים שכונתיים, מאספים ראשיים)
      - שיקולים כלכליים ושמאיים בהכנת תכניות מיתאר
      - תכניות מיתאר ארציות עיקריות לישראל.

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x