מיסוי מקרקעין ומסים אחרים

מכללת עדיף


“כשהאמת וההוגנות בלב ליבו של העסק, והרצון הטוב בליבו של העסק, והרצון הטוב בליבם של כל חברי הצוות; גם השגת היעדים איננה פשוטה, היא אפשרית, והדרך אליה לבטח, מהנה ביותר...“

מיסוי מקרקעין ומסים אחרים

קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

סוג הבחינה: סגורה

מבנה הבחינה:  25 שאלות, 4 נקודות לשאלה

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

קהל יעד : המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

מועד פתיחת הקורס:

נושאי לימוד

• עקרונות יסוד בדיני מסים
• מסים ישירים ומסים עקיפים
• פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], על סעיפים 1, 2, 17, 18, 21, 28, 101-88 (מס על רווחי הון)
• מיסוי השכרת זכויות במקרקעין, פקודת מס הכנסה סעיפים 8ב, 9(5)(ב), 9(25), 32(1)-(7), 122,
  122א, חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירות מגורים (הוראת שעה), התש"ן-1990,
  תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989
• חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין)
      - מיסוי הזכויות השונות במקרקעין
      - עיקרים במיסוי איגודי מקרקעין
      - מושג ה"שווי", והגדרתו בחוקים אחרים (פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
        התשכ"א-1961 (להלן – חוק מס רכוש וקרן פיצויים), וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן –
        חוק מס ערך מוסף))
      - מס רכישה (לפי החוק והתקנות)
      - מס מכירה (לפי החוק והתקנות)
      - יום המכירה ויום הרכישה
      - ניכויים
      - שיעורי המס
      - פריסת המס
      - פטור לדירת מגורים מזכה (לרבות סעיף 149 לחוק)
      - אופציה במקרקעין
      - חילוף זכויות במקרקעין
      - מיסוי עסקאות קומבינציה (מס שבח, רכישה ומע"מ על שירותי בניה)
      - מיסוי עסקאות פינוי בינוי
      - דיווח על עסקאות ומועדי התשלום (מס שבח, מס רכישה ומס ערך מוסף)
      - עסקאות מול המדינה ומוסדות ציבור
      - מיסוי הפקעות, חלוקה ואיחוד וחלוקה
      - העברת זכויות מנאמן לנהנה
      - העברת זכויות באיגוד מקרקעין לרבות פירוקים ומיזוגים (סעיפים 70 עד 72א לחוק מיסוי
        מקרקעין; סעיפים 103 עד 105י לפקודת מס הכנסה)
      - הליכי השגה וערעור על שומות במיסוי מקרקעין ומס ערך מוסף
      - הורשה
• חוק מס רכוש וקרן פיצויים (עקרונות החוק)
• חוק מס ערך מוסף (בכל הנוגע למקרקעין בלבד, לרבות סעיפים 1 עד 10, 27 עד 31, 43א, 51 עד
  54, 137א, וכן תקנה 6ב לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976)
• ארנונה עירונית, לרבות החבות במס, מועדי תשלום והפטורים
• חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (פרק שביעי 1: הטבות במס לגבי בנינים להשכרה).

 

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x