גישה ועקרונות בהערכת מקרקעין

מכללת עדיף


“כשהאמת וההוגנות בלב ליבו של העסק, והרצון הטוב בליבו של העסק, והרצון הטוב בליבם של כל חברי הצוות; גם השגת היעדים איננה פשוטה, היא אפשרית, והדרך אליה לבטח, מהנה ביותר...“

גישה ועקרונות בהערכת מקרקעין

קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

סוג הבחינה: מעורבת

מבנה הבחינה: 
• חלק סגור – 20 שאלות, 2 נקודות לשאלה
• חלק פתוח – 3 שאלות לבחירה מתוך 4, 20 נקודות לשאלה

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו

מועדי פתיח הקורס:

דרישות מוקדמות:
• יש לעבור את כל בחינות הקדם
• יש לעבור את הבחינה במבוא לתורת השמאות
• לא חייב בסיום התמחות

נושאי לימוד

נוסף על נושאי הבחינה המפורטים להלן נדרשים הנבחנים לגלות ידע והבנה בנושאי הבחינות הקודמות ויישומם בפתרון שאלות הבחינה.

• עקרונות ושיקולים במטרות השומה השונות:
אמדן שווי שוק; בטוחות לאשראי, הנפקדת מניות ואג"ח,   הערכת חברות, לוחות הקצאה ואיזון, ליווי פיננסי, עסקות קומבינציה לסוגיהן, נושאי חכירה, נושאי 
  ביטוח שונים, הפקעות על פי חוקי ההפקעה השונים, ביותר שטחים, הערכת נזקי הפקעה (לרבות
  התקרבות דרך למקרקעין וכל נזק אחר) מיסוי לפי חוקי המיסוי השונים, קביעת פיצויי פינוי לכל סוגי
  המקרקעין, וכן לעסקים ולמוניטין, פגיעה במקרקעין לפי סעיפים 197 ו-200 לחוק התכנון והבניה,
  היטל השבחה לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, היטל השבחה לפי התוספת השלישית
  לחוק התכנון והבניה, פירוק שיתוף במקרקעין.

• עקרונות ושיקולים בשומת סוגי מקרקעין: קרקע פנויה, שטחים מבונים זכויות בניה, שטחים בלא
  זכויות בניה נכסים מניבים וכיו"ב.

• עקרונות ושיקולים בהערכת מקרקעין לפי סוגי ייעוד ושימוש:
מגורים לסוגיהם (דירות מגורים בבניה
  רוויה, בניה צמודת קרקע, בניה מעורבת), חצרות וגגות, מסחר, משרדים, שטחים מסחריים
  בתצורותיהם השונות(לרבות מרכזי מסחר, קניונים וכיו"ב) תעשיה, מלאכה, תעסוקה, אחסנה, נכסים
  חקלאיים, קרקעות לתכנון בעתיד וקרקעות "ספקולטיביות", בתי מלון והארחה, בתי אבות ודיור מוגן,
  דירות נופש, תחנות תדלוק, ייעודים ציבוריים (לרבות ייעודים מיוחדים דוגמת חניונים וחניות, זכויות
  אוויר (Air Rights) , מוניטין חופי ים ונכסי חוף, מקרקעין לייעוד ספורט ונופש, נמלי ים ואוויר, מסופים
  בתחבורה יבשתית).

• עקרונות ושיקולים בהערכת מקרקעין לפי סוגי זכויות במקרקעין:
זיהוי זכויות בנכס והגדרתן (The
  Bundle Of Rights Theory), שומת קרקע משלימה ונשלמת, זכויות חלקיות בנכסים (Partial
  Rights In Real Estate Properties) לרבות: בר-רשות, שוכר, מחזיר במקרקעין, דייר מוגן, וזכויות
  אחרות מכוח חוק המקרקעין, בעלות מלאה (Fee Simple), בעלות בחלקים בלתי מסוימים (מושעא),
  פיצול חבילת הזכויות (במישור המשפטי, הכלכלי והפיסי), עקרונות בשומת חכירות לסוגיהן (מינהל
  מקרקעי ישראל ואחרים), לרבות שווי זכויות חוכר מחכיר ושווי זכות החכירה עצמה, עקרונות שומת
  נכסים מוחזקים על ידי דיירים מוגנים, לרבות דמי מפתח, זכויות הדייר, זכויות הבעלים והנכס התפוס
  עצמו.

 

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x