יישומים בשומת מקרקעין

מכללת עדיף


“כשהאמת וההוגנות בלב ליבו של העסק, והרצון הטוב בליבו של העסק, והרצון הטוב בליבם של כל חברי הצוות; גם השגת היעדים איננה פשוטה, היא אפשרית, והדרך אליה לבטח, מהנה ביותר...“

יישומים בשומת מקרקעין

קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

סוג הבחינה: מעורבת

מבנה הבחינה: 
•חלק סגור – 20 שאלות, 2 נקודות לשאלה
•חלק פתוח – 3 שאלות לבחירה מתוך 4, 20 נקודות לשאלה

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

מועדי פתיחת הקורס:

דרישות מוקדמות:
• רק לאחר כל יתר הבחינות
• חייב בסיום התמחות 

נושאי לימוד

נוסף על נושאי הבחינה המפורטים להלן נדרשים הנבחנים לגלות ידע והבנה בנושאי הבחינות הקודמות ויישומם בפתרון שאלות הבחינה.

• הערכת כל סוגי הזכויות במקרקעין
• הערכת כל הייעודים והשימושים במקרקעין
• הערכה לכל מטרות השומה
• מחירי מקרקעין – ניתוח עסקאות ומחירים, תנודות מחירים, ידיעת מחירים ועלויות בניה לכל סוגי        
  המבנים והפיתוח
• מיסוי מקרקעין
• הערכת אדמות מנהל מקרקעי ישראל
• הערכת מקרקעין חקלאיים לסוגיו השונים
•הערכת מקרקעין לעניין חוק התכנון והבניה (היטל השבחה, פגיעה במקרקעין, הפקעות, איחוד וחלוקה
  וכל נושא אחר)
• הפקעות
• פינויים

 


מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x