למידע השאירו פרטיכם כאן!

נילי כספי

נילי כספי Nili Caspi
נילי כספי
מרצה בתחומים: יסודות הביטוח, רכוש, תאונות, חיתום אלמנטרי, חיתום עסקים
מרצה בקורסים: יסודות הביטוח, חיתום אלמנטרי, רכוש, תאונות
תפקיד וניסיון: יעוץ בענפי הביטוח האלמנטרי והדרכה בקורסים במכללות ובחברות ביטוח, כמרצה בכירה במכללות המכשירות חתמים לחברות ביטוח, וכן בהכשרת סוכנים לקראת בחינות המפקח על הביטוח בענפי יסודות, רכוש ותאונה, מנכ"ל סוכנות ביטוח, מנהלת מחוז דרום של המגן