למידע השאירו פרטיכם כאן!

שרון דונסקי

שרון דונסקי Sharon Dunsky
שרון דונסקי
מרצה בתחומים: ביטוחי בריאות, ביטוחים פרטיים
מרצה בקורסים: מתכנני פרישה
תפקיד וניסיון: מאז שנת 2007 סמנכ"ל ומנהלת מחלקת מחקר ופיתוח, חטיבת האקטואריה בחברת הראל ביטוח ופיננסים. לפני כן - מנהלת מחלקת ביטוח בריאות, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
השכלה: BA סטטיסטיקה - האוניברסיטה העברית, MA סטטיסטיקה עם התמחות באקטואריה - אוניברסיטת חיפה