למידע השאירו פרטיכם כאן!

ראובן בוימל

ראובן בוימל Ruben Bauml
ראובן בוימל
מרצה בתחומים: הביטוח הפנסיוני, פנסיה תקציבית, קרנות פנסיה ותיקות, הסדרי הביטוח הפנסיוני במגזר הציבור, הסדרי פרישה מוקדמת, פרישה מחמת מצב בריאות
מרצה בקורסים: מתכנני פרישה
תפקיד וניסיון: הממונה על הפרישה והגימלאות, נציבות שירות המדינה, משרד האוצר (1996-2004), מאז 2005 - בעלים ומנכ"ל חברת "מעברים - אקטואריה וייעוץ פנסיוני"
השכלה: B.A. בעבודה סוציאלית, M.A. בחינוך, מוסמך התכנית הדו-שנתית באקטואריה באוניברסיטת חיפה (1992), בוגר התכנית השנתית לסגל הבכיר בשירות הציבורי (1999), בוגר התכנית לסגל הבכיר בשירות הפדרלי בארה"ב, אוניברסיטת הארוורד (2001), יועץ פנסיוני ואקטואר