למידע השאירו פרטיכם כאן!

דני ארבל

דני ארבל Danny Arbel
דני ארבל
מרצה בקורסים: סקר סיכונים, יישוב תביעות
תפקיד וניסיון: אחראי סקר סיכונים,מיגון ותכולה בחברת כלל ביטוח.
השכלה: הנדסאי מכונות
תיאור כללי:

רקע והתמחויות
מייסד חברת הנדסה שפעלה בתחום הנדסת תהליך ומים לתעשייה, מומחה בייעול אנרגטי למפעלים, יועץ בתחום תשתיות אורבניות, בחינת כשלים בתהליכים והנדסת מים. שימש בין השאר כיועץ המים של הכנסת.

פעילות מקצועית נבחרת
יועץ של הכנסת לאיכות מים לתעשייה בין השנים 1997-2003 כולל מתן הרצאות בכנסת בנושאי טיפול במים.
העברת הרצאות בתחום טיפולי מים לתעשייה לעובדי משרד החקלאות.
יועץ של החברהלמשק וכלכלה של השלטון המקומי בנושא אחזקת תשתיות אורבניות.

סקר סיכונים
מאמר מקצועי מאת דני ארבל

כל חברות הביטוח בארץ ובעולם מעסיקות סוקרי סיכונים בתחום הביטוח האלמנטרי (ביטוחי רכוש). מה תפקידו של סוקר הסיכונים? מול מי הוא עובד? איזה מידע חיוני הוא מספק לחברת הביטוח ואיך הוא עושה זאת?

חברת ביטוח "קונה" סיכונים מלקוחותיה. אדם החושש שבית העסק שלו יישרף או ייפרץ או יינזק בדרך אחרת, יכול "למכור" את הסיכון הזה לחברת ביטוח תמורת פרמיה. בקרות מקרה הביטוח המבטח ישפה את המבוטח עבור הנזק שנגרם לו.

חברת הביטוח צריכה לנהל את הסיכונים ולערוך סקר סיכונים באופן מחושב, ולכן עליה לקבל נתונים רבים ככל האפשר לגבי בית העסק. נתונים אלו חשובים מאוד לצורך קבלת שורת החלטות:

  1. גובה הפרמיה שעל המבטח לגבות
  2. האם ניתן לבטח את בית העסק עבור הסיכון המבוקש, או לדחותו
  3. התנאים להקלת הסיכון יש להציב על מנת שניתן יהיה לבטח את בית העסק

הסיכון שהמבטח לוקח על עצמו משתנה בתלות בגורמים רבים כגון סכומי הביטוח, מיקום גיאוגרפי של העסק, סוג המבנה, סוג התכולה, סביבת בית העסק ומהות העיסוק. לכולם ברורים ההבדלים בסיכון בין חנות הלבשה למפעל לייצור חומרי נפץ, אולם קיימים תחומים רבים ביניהם והמבטח יכול להתנות קבלתם לכיסוי ביטוחי בנקיטת אמצעים שונים להקלת הסיכון.

חתם בחברת ביטוח יכול רק לשאול שאלות ולקבל תשובות על גבי מסמכים, אך לעיתים בית העסק נראה אחרת לגמרי בשטח. על מנת לעמוד על טיבו האמיתי של בית העסק, שולח החתם סוקר סיכונים לקבלת התרשמות מבית העסק ומהסיכון הממשי בשטח.

הסוקר בוחן את הפרמטרים הקשורים לסיכונים שהמבוטח מבקש לבטח. אש, פריצה, אובדן רווחים, חבויות, שבר מכני וכדו'. בכל סיכון נבחנים שני פרמטרים: הסיכוי להתממשות הסיכון וגודל החשיפה לסיכון.

הסיכוי להתממשות הסיכון בוחן את סוג הפעילות של המבוטח, אחזקת חומרים או מלאי המגבירים את הסיכון וסביבת העבודה. בנגריה, לדוגמה, הסיכון להתממשות אירוע אש גבוה עקב הימצאות חומרים דליקים כמו עץ או דבקים.

החשיפה לסיכון עוסקת בסכומי ביטוח, כאשר השאלה המרכזית שנשאלת היא: מה סכום הביטוח או היקף הנזק המירבי העשוי להתרחש? כאן המבטח מתייחס אחרת לבתי עסק המבקשים כיסוי ביטוחי של 100,000 ₪ לעומת בתי עסק המבקשים כיסוי ביטוחי של 20,000,000 ש"ח.

הסוקר צריך לבחון את בית העסק בכל ההיבטים ולהעביר לחתם דו"ח בכתב הכולל מספר פרמטרים: תיאור בית העסק, תיאור הסביבה, תיאור הגנות קיימות, רשימת דרישות לאמצעים להקלת הסיכון, התאמת סכומי הביטוח והערות לחתם.

תפקיד הסוקר הוא תפקיד מרכזי וחשוב בביטוח אלמנטרי, מאחר והוא הגורם היחיד הרואה את בית העסק בשטח. הסוקר מהווה את העיניים של חברת הביטוח, ועליו להעביר תמונה מדויקת ככל האפשר במטרה לסייע לחתם בקבלת החלטה מושכלת.

מדובר בעבודה מעניינת הכוללת ביקור באתרים שונים ובעסקים מסוגים מגוונים. התפקיד דורש הבנה רב תחומית, תפיסה טכנית, ידיעת תחום הביטוח האלמנטרי ובעיקר יכולת חשיבה עצמאית והיגיון בריא.