יסודות הביטוח

יסודות הביטוח

יסודות הביטוח

מטרת הקורס

הכנה למבחן ביסודות הביטוח הנערך פעמיים בשנה ע"י  הממונה על הביטוח במשרד האוצר.

על קורס יסודות הביטוח

הקורס הינו קורס הכנה למבחן יסודות הביטוח, הנערך 3 פעמים בשנה ומותאם לתכנים עליהם נערך המבחן.
הקורס מלווה בחומרי לימוד ותרגולים על שחזורי מבחנים.
12 שיעורים פרונטאליים שבועיים בני 6 שעות אקדמאיות כל אחד.
ההרשמה לבחינה נערכת רק על ידי הנבחן. להרשמה לבחינה - לחץ כאן

להרשמה לקורס - לחץ כאן. תנאי קבלה -אין.

 

נושאי הלימוד בקורס יסודות הביטוח

1. חוקים ספציפיים בתחום הביטוח וחוקים אחרים המשפיעים על ענף הביטוח ופסקה רלוונטית:

 • פקודות ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל - 1970
 • חוק אחראיות למוצרים פגומים, התש"ם - 1980
 • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995
 • חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981
 • פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981 והתקנות שעל פיו
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005
 • חוק פיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה - 2005
 • חוק השליחות, התשכ"ה - 1965
 • חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981
 • חוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982
 • חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973
 • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד - 1964
 • פקודת מס הכנסה
 • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975

2. עקרונות ומושגי יסוד בביטוח, ובכלל זה:

זיקת הביטוח לצורותיה השונות, חובת הגילוי, שיפוי, תחלוף, השתתפות בביטוח כפל, סיבה קרובה, הביטוח לפי ענפי הביטוח השונים, חוזה ביטוח, ההצעה והפוליסה, סוגי פוליסות, תוספות, תנאים, סייגים, ביטול פוליסה, סך פיצוי, גבול אחראיות, חיתום, עסקת ביטוח כהתקשרות חוזית, פרשנות, שינוי והחמרה בסיכון, עיקרון תום הלב, מקרה ביטוח, תרופות, מרמה בתגמולי ביטוח, נטל ההוכחה, ערך כינון, סכום ביטוח, ביטוח חסר, ביטוח יתר, ביטוח כפל, דמי ביטוח, מוטב, נטל ההוכחה בתביעה, הפחתת או ביטול של תגמולי ביטוח, התיישנות, הצמדה בביטוח, ביטוח משנה ומשותף, השתתפות עצמית, חידוש, סיכון, כל הסיכונים.

3. עקרונות ומושגי יסוד בפנסיה וגמל.

4. מעמדו החוקי של סוכן הביטוח, יועץ פנסיוני וחובותיו לפי חוק, חוזרי המפקח על הביטוח וחוזרי הממונה.

לפרטים והרשמה מלאו פנייתכם כאן
נציגנו ישובו אליכם בהקדם!

שליחה

תאריכי פתיחה קרובים לקורס

 • 18/02/2018
מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x