למידע השאירו פרטיכם כאן!

רישוי בביטוח

בית הספר לביטוח  » רישוי בביטוח
יסודות - בסיס הרישוי יסודות בסיס הרישוי: קורסי הכנה לבחינות היסודות המהוות בסיס לתחילת התמחות ואפשרות לרישום לבחינות הגמר.
לימודי ייעוץ פנסיוני קורסי הכנה להשלמת רשיון סוכן ביטוח חיים / ייעוץ פנסיוני / משווק פנסיוני קבלת הרשיון מותנית בהתמחות בת 6 חודשים.
רישוי אלמנטארי קורסי הכנה להשלמת רשיון סוכן ביטוח אלמנטארי. מותנית בהתמחות בת 6 חודשים.
רישוי ימי ואווירי קורסי הכנה להשלמת רשיון סוכן ימי ואווירי. מותנית בהתמחות בת 6 חודשים.

רוצה רישיון בביטוח?

אצלנו אחוזי המעבר הגבוהים ביותר , מוכח!

                                      2013                                        2014

                       אחוז מעבר         אחוז מעבר         אחוז מעבר         אחוז מעבר
                           ארצי                  שלנו                    ארצי                 שלנו
                    

יסודות הביטוח          46%                100%               62%                  92%           

גמר פנסיוני             53%                 88%                35%                  78%                    

גמר רכוש               37%                 85%                39%                  91%

גמר תאונות            54%                100%               62%                  86%

גמר ימי                 63%                 94%                 -                        -

 

מסלול זה כולל קורסי הכנה לבחינות משרד האוצר והרשות לניירות ערך לקראת קבלת רשיון: משווק פנסיוני/ סוכן ביטוח חיים / סוכן ביטוח אלמנטארי / סוכן ביטוח ימי ואוירי / יועץ פנסיוני.

התנאים לקבלת הרשיון מופיעים באתר משרד האוצר מופיעים כאן

 
        לקבלת מחירון לחץ כאן
 

בעלי רישיון בביטוח פנסיוני ו/או בביטוח כללי לפני 8.11.2005 המבקשים להרחיב את רישיונם לרישיון סוכן ביטוח ימי ואווירי ו/או סוכן ביטוח פנסיוני מחוייבים לעבור בחינות היסוד של רשות לניירות ערך.

   משווק / יועץ
ביטוח פנסיוני
 סוכן ביטוח
כללי/אלמנטארי
 סוכן ביטוח
ימי ואווירי
בחינות היסוד      
יסודות הביטוח  √  √ √ 
כלכלה  √  √ √ 
חשבונאות  √  √ √ 
סטטיסטיקה ומימון  √  √ √ 
בחינות הגמר      
גמר פנסיוני  √    
מקצועית א'  √    
גמר רכוש    √  
גמר תאונות    √  
גמר ימי ואווירי      √