למידע השאירו פרטיכם כאן!

מיסוי ושכר

מאמרים » מיסוי ושכר
לא כל האזרחים שווים לפני המדינה - הביטוח הלאומי
שלומית יהב | 1.2012
חוק הביטוח לאומי, נחקק ב 1953, בכדי להעניק, בעיקר, רובד בסיסי וראשון לאזרחי המדינה למקרים של זקנה, נכות ושאירים או בקיצור מעין פנסיה מקיפה...
לא כל האזרחים שווים - הפרשות לביטוח פנסיוני
שלומית יהב | 1.2012
אחד הערכים המשמעותיים ביותר במשטר דמוקרטי הוא השוויון. על בסיס התפישה השוויונית מחוקקים חוקים ומתקינים תקנות.