למידע השאירו פרטיכם כאן!

ביטוח אלמנטארי

בית הספר לביטוח  » הכשרה מקצועית » ביטוח אלמנטארי
חיתום עסקים הקורס נועד להכשיר חתמי פרט לעולם הביטוח העיסקי
רפרנט אלמנטארי - רפרנט בביטוח כללי קורס ייחודי המשלב ידע מקצועי רחב ביותר לצד פעילות פרקטית בעולם הביטוח.
חיתום ויישוב תביעות אלמנטארי עבודת החתם ו/או מיישב תביעות היא פעילות ביטוחית-מקצועית הנעשית בחברת הביטוח. התפקידים מאתגרים ביותר ודורשים יכולת להפעיל שיקול דעת רחב המבוסס על ידע מקצועי של תורת הביטוח.