למידע השאירו פרטיכם כאן!

ביטוח וסקר סיכונים

בית הספר לביטוח  » הכשרה מקצועית » ביטוח וסקר סיכונים

בעידן של אי ודאות, מציאות משתנה, הפרטה ומקורות מוגבלים, על כל גוף להיערך בפני מצבי אי-ודאות. הביטוח הוא אמצעי כלכלי לצמצום אי הודאות הכלכלית.

הקורס מיועד לאנשי כספים, ביטוח, משפט וניהול.

מטרת הקורס

הכרת מושגי יסוד ביטוח
הכרת כלים ניהולים בסקר סיכונים
מתן כלים להתמודדות עם אי וודאות כלכלית וניהולית

נושאי הלימוד הם רבים ומגוונים וביניהם נושאים הבאים:

• יסודות הביטוח
•  חיתום
•  ניהול תביעות
•  ביטוח משנה
•  התמודדות עם אי וודאות כלכלית
•  פסיקות בתי משפט בנושא ביטוח כללי
•  סקר סיכונים: מאיתור צרכי הביטוח של האירגון ועד תפירת "חליפה" לםי מידה
•  ניהול סיכונים והבטחת איכות
•  תחקיר והפקת לקחים
•  ביטוח וגהות
•  מנהיגות

פתיחת קורס :

משך הקורס 20 מפגשים, שיעור פרונטלי שבועי 107 שעות אקדמאיות

בהנחיית ירון בן זכאי

סילבוס לקבלת הצעת מחיר וסילבוס נא לחץ כאן

דרישות הקורס
•  נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות בלפחות 80% מהמפגשים
•  הכנת עבודות ותרגילי בית
•  עמידה במבחנים (ציון 60 עובר בכל מטלה)
•  הכנת פרויקט גמר 

תעודת גמר

 

 

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם